Συμμετοχή Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Διήμερο Επιμόρφωσης Δασκάλων Δημοτικής


ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΝΑΣΙΑΣ ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ PhD*

Στα πλαίσια της έναρξης της σχολικής χρονιάς 2022-23 και του εκπαιδευτικού διημέρου επιμόρφωσης δασκάλων δημοτικής εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια ευαισθητοποίησης από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. 

Τα θέματα ήταν ποικίλα και κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα επιμορφώσεων που διαχρονικά ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους.

Ομάδα Α  - Λευκωσία. «Ευαισθητοποίηση στο παιδικό τραύμα: τρόποι διαχείρισης στο σχολικό πλαίσιο»

Συμμετείχαν 28 εκπαιδευτικοί διαφόρων δημοτικών σχολείων και συζητήθηκαν θεωρίες παιδικού τραύματος, αναγνώριση συμπτωμάτων τραυματικών γεγονότων σε παιδιά σχολικής ηλικίας και τρόποι αντιμετώπισης στο σχολικό πλαίσιο.  Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά σε βιωματικές ασκήσεις / σενάρια και συζητήθηκαν προβληματισμοί τους σε σχέση με γεγονότα που μπορούν να βιωθούν ως τραυματικά (πχ θάνατος, προσφυγιά, σχολικός εκφοβισμός, αρρώστια/ασθένεια κλπ).  Συζητήθηκε η σημασία της σχέσης σχολείου-οικογένειας και η συνεργασία σχολείου-υποστηρικτικών δομών (πχ ΥΕΨ, ΥΨΥΠΕ, ΥΚΕ κλπ).

Ομάδα Β - Πάφος. «Διαχείριση πένθους στην σχολική κοινότητα»

Συμμετείχαν 23 εκπαιδευτικοί. Στα πλαίσια της διάλεξης έγινε ανάλυση αρχικά του τι είναι πένθος και την σημασιολογία αυτού  Συζητήθηκε το πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά την έννοια του θανάτου ανάλογα με την  ηλικία και το γνωσιοαντιληπτικό τους επίπεδο. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τρόποι με τους οποίους μπορεί να θρηνούν τα παιδιά, καθώς και τα στάδια του πένθους. Ακολούθως συζητήθηκαν οι τύποι θανάτου που μπορεί να προκύψουν (π.χ. θάνατος γονιού, αδελφού, συμμαθητή κ.ο.κ). Αναλύθηκε το πώς γίνεται η ανακοίνωση θανάτου και συζητήθηκαν τρόποι προετοιμασίας των παιδιών για πιθανότητα συμμετοχής σε τελετουργικές εκδηλώσεις. Παρουσιάστηκαν διάφορες προληπτικές δράσεις που μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο της τάξης για καλύτερη επεξεργασία της έννοιας του θανάτου και παρουσιάστηκε σχέδιο μαθήματος στηριζόμενο πάνω σε συγκεκριμένο παιδικό βιβλίο ("Αντίο ποντικούλη¨).

Ομάδα Γ - Λευκωσία. «Διαχείριση Παρεκκλίνουσων Συμπεριφορών/ Δυσκολίες Προσαρμογής στην τάξη»

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 26 εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης και παρουσιάστηκαν θέματα σε σχέση με την διάσπαση προσοχής και αδυναμία ελέγχου των παρορμήσεων, την διαταρακτική και επιθετική συμπεριφορά,  τις μορφές εκφοβιστικής συμπεριφοράς, το άγχος και τη φοβία.  Συζητήθηκαν θέματα όπως η συστολή, η ντροπαλότητα και η εσωστρέφεια καθώς επίσης και οι συγκρούσεις μεταξύ μαθητών.  Πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο με στόχο  την πρακτική εφαρμογή τρόπων διαχείρισης μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων καθώς και τρόποι συναισθηματικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών.

Ομάδα Δ – Παραλίμνι. «Προαγωγή της Ψυχικής Ανθεκτικότητας σε παιδιά σχολικής ηλικίας»

Συμμετείχαν 50 εκπαιδευτικοί και  έγινε αναφορά στον ορισμό της Ψυχικής Ανθεκτικότητας, με έμφαση στην ανάπτυξη και προαγωγή της στο χώρο του σχολείου μέσα από ερευνητικά μοντέλα. Επίσης έγινε παρουσίαση πρότυπων εκπαιδευτικών μοντέλων από χώρες του εξωτερικού και δόθηκαν πρακτικές εισηγήσεις για εφαρμογή στο σχολικό πλαίσιο στρατηγικών που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Τέλος συζητήθηκε η Ψυχική Ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών, εστιάζοντας σε παράγοντες που βοηθούν στην ενδυνάμωσή τους και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος στο χώρο του σχολείου.

Η παρουσίαση έγινε διαδραστικά με χορήγηση ερωτηματολογίου, συζήτηση σε ομάδες, μελέτη περιπτώσεων και προβολή βίντεο.

Ομάδα Ε – Λευκωσία. «Διαχείριση Κρίσεων στα Σχολεία»

Στο σεμινάριο συμμετείχαν 43 εκπαιδευτικοί.  Στόχος του σεμιναρίου ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και πένθους και τρόποι με τους οποίους μπορούν οι ίδιοι να αναπτύξουν ένα δίκτυο αλληλοϋποστήριξης ούτως ώστε να γνωρίζουν πως μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όταν βρεθούν αντιμέτωποι με τις προαναφερόμενες συνθήκες.  Μεταξύ άλλων, δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα ανάπτυξης πλάνου δράσης με στόχο την διευκόλυνση της ομαλής προσαρμογής των μαθητών στις νέες συνθήκες που ένα τραυματικό γεγονός μπορεί να δημιουργήσει αλλά και την προστασία του ψυχισμού τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των παιδιών. Οι παρευρισκόμενοι ανταποκρίθηκαν θετικά και ενεργά στις πληροφορίες που τους παρουσιάστηκαν αφού πρόκειται για μια ευαίσθητη και ανεξάντλητη θεματολογία που αναπόφευκτα τους απασχολεί. 

Συμμετοχή στο διήμερο εκπαιδευτικού δημοτικής και ημερίδες πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες επαρχίες με την εμπλοκή και άλλων εκπαιδευτικών ψυχολόγων.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες καθώς και τα σχολεία που μας φιλοξένησαν ώστε να ολοκληρωθούν τα σεμινάρια με επιτυχία. Ευχαριστίες και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους Έλενα Κάγκα, Νόνη Χρίστου, Άννα Κυριάκου, Δέσπω Χαραλάμπους και Μαρίνα Πασπαρή για την βοήθειά τους στην συγγραφή του άρθρου καθώς επίσης και όλους τους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και την Προϊστάμενη της ΥΕΨ που διεκπεραίωσαν τις ημερίδες.

*Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας / ΥΠΑΝ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


864