Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία μέσω του CAMPUS FRANCE για 2017/18


  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2017, προχωρεί σε επαναπροκήρυξη της Ανακοίνωσης με αρ. 412, λόγω της, εκ παραδρομής, παράλειψης να περιληφθούν στους δικαιούχους για την υποβολή αίτησης για τη διεκδίκηση υποτροφίας και οι απόφοιτοι του Γαλλο-κυπριακού σχολείου, ως ίσχυε. Ως εκ τούτου, δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεκδίκηση 11 υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές και 6 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master, σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας. Όσα πρόσωπα έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στα πλαίσια της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στις 9 Ιουνίου 2017 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 28 Ιουνίου 2017, δε χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου άλλη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη σχετική Ανακοίνωση με αρ. 412 και την Αίτηση με αρ. I.K.Y.K 88 από τα Γραφεία του Ιδρύματος στη Λευκωσία, ή από την ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy και να την παραδώσουν ή αποστείλουν συστημένη, μέσω Ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι τη Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017, ώρα 2.00 μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο τηλ. 22456433.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter22