Υποτροφίες που προσφέρει η Ελβετική Συνομοσπονδία


Η Ελβετική Συνομοσπονδία προσφέρει, μέσω της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Υποτροφιών (Federal Commission for Scholarships for Foreign Students), υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου μάστερ και διδακτορικές) και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας http://www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng ή/και από την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Κύπρο (κα Ανδρούλλα Μιχαή τηλ.: 22466806, e-mail: [email protected]). Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Οκτωβρίου 2020.

 Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

496