Υποβολή αιτήσεων εισδοχής στα διδακτορικά προγράμματα του EUI για 2021-22


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) γνωστοποιεί ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI) σχετικά με την έναρξη της υποβολής αιτήσεων εισδοχής στα διδακτορικά του προγράμματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφόρηση από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI):

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

Οι αιτήσεις γίνονται διαδικτυακά. Η εξασφάλιση θέσης στα διδακτορικά προγράμματα του EUI συνεπάγεται αυτόματα την εξασφάλιση εθνικής υποτροφίας. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 θα προσφερθούν δύο υποτροφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στα διδακτορικά προγράμματα, τα κριτήρια εισδοχής και τα χρονοδιαγράμματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eui.eu/.  

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


962