Υποτροφίες του Πανεπιστημίου Tongji της Κίνας


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι, βάσει ενημέρωσης που έλαβε από την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πεκίνο, έχουν προκηρυχθεί υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Tongji της Κίνας.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω προκήρυξη αφορά σε υποτροφία διάρκειας δύο ετών στο Πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ με θέμα «EnvironmentalManagementandSustainableDevelopment» και επιχορηγείται από το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να μελετήσουν τις πληροφορίες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και τον συνημμένο Οδηγό Σπουδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις να αποσταλούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης ([email protected]), το αργότερο έως την 11η Ιουνίου 2021.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2469