ΙΚΥΚ: Υποτροφίες σε γαλλικά πανεπιστήμια για Κύπριους σε συνεργασία με τον γαλλικό οργανισμό Campus France


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που θα αρχίσουν σπουδές προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου το χειμερινό εξάμηνο του 2022-2023, σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας και μόνο, ότι οι σχετικές αιτήσεις θα είναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου www.cyscholarships.gov.cy.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να παραδοθούν στα γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν: (α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], (β) μέσω ταχυδρομείου ή (γ) μέσω εταιρειών ταχείας μεταφοράς από τις 27 Ιουνίου 2022 μέχρι και τις 13 Ιουλίου 2022, ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλέφωνο 22456433.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1502