Υποτροφίες του Ισραήλ σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας το ακαδ. έτος 2023-2024


Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι το Κράτος του Ισραήλ παραχωρεί σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για σπουδές στο Ισραήλ το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 τις πιο κάτω υποτροφίες:

• Μία (1) μεταπτυχιακή υποτροφία (Μάστερ, Διδακτορικό, Μεταδιδακτορικό), διάρκειας 8 μηνών

• Μία (1) υποτροφία για θερινό πρόγραμμα εκμάθησης Εβραϊκών ή Αραβικών, διάρκειας 3 βδομάδων  

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 27 Ιανουαρίου 2023.  Λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, κ.ά., βρίσκονται δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/3O1B4Wv.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2089