Η Σκωτία θα συνεχίσει να παρέχει τις οικονομικές διευκολύνσεις προς τους δικαιούχους φοιτητές Ε.Ε.


To Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο αναφορικά με την επίσημη θέση της Κυβέρνησης της Σκωτίας σε ό,τι αφορά στη διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), γνωστή ως Brexit.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Ανώτερης Εκπαίδευσης και Επιστημών της Σκωτίας, με επίσημη επιστολή του προς στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, αναφέρει πως ανεξάρτητα από την έκβαση που θα έχει η διαδικασία αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, ακόμη και στην περίπτωση ενός «άτακτου» Brexit χωρίς την επίτευξη Συμφωνίας Αποχώρησης με την ΕΕ, η Κυβέρνηση της Σκωτίας θα συνεχίσει να παρέχει τις υφιστάμενες οικονομικές διευκολύνσεις προς τους δικαιούχους φοιτητές της ΕΕ, οι οποίοι θα εγγραφούν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021. Οι παρεχόμενες οικονομικές διευκολύνσεις από την Κυβέρνηση της Σκωτίας θα ισχύουν έως και το πέρας των σπουδών των υπό αναφορά φοιτητών στη Σκωτία.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter466