ΥΠΠΑΝ: Οι κινητοποιήσεις της ΠΟΦΕΝ έχουν στόχο την εξυπηρέτηση αλλότριων σκοπών


Αναφορικά με την ανακοίνωση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) και τα σχετικά δημοσιεύματα που ακολούθησαν, στα οποία αναφέρεται ότι η ΠΟΦΕΝ καλεί τους φοιτητές σε κινητοποιήσεις σε σχέση με την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Το ΥΠΠΑΝ, μετά τις οδηγίες του Υπουργού που αφορούσαν σύσταση Επιτροπής για συζήτηση θεμάτων σχετικών με την παροχή της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας, στην οποία θα συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΠΟΦΕΝ και λειτουργοί του ΥΠΠΑΝ, ανέμενε από την ΠΟΦΕΝ, όπως της ζητήθηκε, να ορίσει τους εκπροσώπους της στην εν λόγω Επιτροπή. Ο ορισμός των εκπροσώπων της ΠΟΦΕΝ στην Επιτροπή έγινε με μεγάλη καθυστέρηση. Μόλις το ΥΠΠΑΝ πληροφορήθηκε για τους εκπροσώπους της ΠΟΦΕΝ στην Επιτροπή, κάλεσε άμεσα σύσκεψη για το θέμα.

Κατά την εν λόγω σύσκεψη ζητήθηκε από τους εκπροσώπους της ΠΟΦΕΝ στην Επιτροπή να επανέλθουν με συγκεκριμένα αναλυτικά αιτήματα. Η ΠΟΦΕΝ δεν προέβη στην υποβολή των συγκεκριμένων αιτημάτων και ούτε υπήρξε καμιά επικοινωνία εκ μέρους της με το ΥΠΠΑΝ, όπως είχε συμφωνηθεί. Υπήρξαν, όμως, με οδηγίες του Υπουργού πολλές συναντήσεις του ΥΠΠΑΝ με εκπροσώπους φοιτητικών κινήσεων για συζήτηση των επιμέρους θεμάτων που τους απασχολούν και επ’ αυτού κλήθηκε και η ΠΟΦΕΝ για συζήτηση των θεμάτων που τέθηκαν από τις φοιτητικές κινήσεις.

Η Γραμματεία της ΠΟΦΕΝ επικοινώνησε με το ΥΠΠΑΝ με επιστολή της, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2019, για την εξέταση θεμάτων που αφορούν στην παροχή της Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Επιτροπής, και το ΥΠΠΑΝ κάλεσε σύσκεψη για συζήτηση του θέματος στις 29 Οκτωβρίου 2019.

Κατά την τελευταία συνάντηση οι εμπλεκόμενοι στην Επιτροπή λειτουργοί του ΥΠΠΑΝ ενημέρωσαν την ΠΟΦΕΝ ότι έχουν ήδη παραχωρηθεί οι φοιτητικές χορηγίες στη βάση των ισχυόντων κριτηρίων, όπως ρυθμίζονται από τη σχετική Νομοθεσία και με οδηγίες του Υπουργού θα παραχωρηθούν επιπρόσθετα φοιτητικά επιδόματα, όπως παραχωρήθηκαν και κατά την περσινή χρονιά.

Το ΥΠΠΑΝ υπογραμμίζει εκ νέου ότι έχουν από πλευράς του τηρηθεί όλα τα συμφωνηθέντα και οι φοιτητές λαμβάνουν όλες τις χορηγίες και επιδόματα, βάσει της σχετικής Νομοθεσίας, όπως και πρόσθετα επιδόματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί κατά την περσινή χρονιά και θα συνεχίσουν να ισχύουν και φέτος. Τονίζεται εμφατικά ότι κανένας δικαιούχος, βάσει της σχετικής Νομοθεσίας, φοιτητής δεν θα αδικηθεί.

Ως εκ τούτου, οι οποιεσδήποτε ανακοινώσεις και δημοσιεύματα περί του αντιθέτου ή/και κινητοποιήσεις είναι σαφές ότι δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των φοιτητών, αλλά έχουν στόχο την εξυπηρέτηση αλλότριων σκοπών.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


671