Φοιτητική Χορηγία: Απορριπτική επιστολή, μετά τις 8 Νοεμβρίου 2019


 Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΦΜ) της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), σε συνέχεια της αποστολής προσωπικών μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα των ενδιαφερόμενων αιτητών και της σχετικής ανακοίνωσης του ΥΠΠΑΝ, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2019, υπενθυμίζει τα ακόλουθα:

1)    Η 8η Νοεμβρίου 2019 είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των πρόσθετων δικαιολογητικών/βεβαιώσεων που πρέπει να υποβάλουν οι αιτητές, των οποίων οι αιτήσεις για φοιτητική χορηγία εκκρεμούν, εξαιτίας της μη υποβολής εκ μέρους τους των πιο πάνω δικαιολογητικών/βεβαιώσεων. Ως εκ τούτου, καλούνται οι αιτητές, των οποίων η αίτηση για φοιτητική χορηγία εκκρεμεί, να προσκομίσουν στην ΥΦΜ, μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2019, τα πρόσθετα δικαιολογητικά/βεβαιώσεις που τους ζητήθηκαν, ώστε να γίνει δυνατή η εξέταση της αίτησής τους.

2)    Μετά τις 8 Νοεμβρίου 2019, καμία εκκρεμούσα αίτηση δεν θα εξετάζεται πλέον και οι ενδιαφερόμενοι θα πάρουν απορριπτική επιστολή. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1188