ΥΠΠΑΝ: Διευκρίνιση για τις αιτήσεις για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας 2019-2020


Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των αιτητών, η βεβαίωση ασφαλιστέων αποδοχών των φοιτητών (η οποία ζητείται στο μέρος 2 της σχετικής αίτησης) δεν χρειάζεται να υποβληθεί με την παράδοση της αίτησης. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να υποβληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού ζητηθεί από την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


684