Για παράλειψη ή καταχώρηση λάθους στην αίτηση για παραχώρηση του επιδόματος €750


Επικοινωνία με την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας σε περίπτωση παράλειψης ή καταχώρησης λάθους στην ηλεκτρονική αίτηση για παραχώρηση επιδόματος ύψους €750 (φοιτητές/φοιτήτριες εξωτερικού που θα παραμείνουν στις χώρες σπουδών τους για το Πάσχα 2020)

H Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/φοιτήτριες όπως, σε περίπτωση που έχουν παραλείψει ή έχουν καταχωρήσει λάθος πληροφορίες στην ηλεκτρονική αίτηση για παράχωσή του πιο πάνω επιδόματος (π.χ. καταχώρηση λανθασμένου αριθμού ταυτότητας, ΙΒΑΝ, swift code κ.λπ.), επικοινωνούν με το ακόλουθο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  [email protected]

Επισημαίνεται ότι, επικοινωνία με το πιο πάνω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει επίσης να γίνεται και στις περιπτώσεις φοιτητών/φοιτητριών που υπέβαλαν αίτηση και θα πρέπει να την αποσύρουν, λόγω ειδικών διευθετήσεων στις οποίες έχουν προβεί για επιστροφή τους στην Κύπρο κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα.

Τονίζεται ότι, για σκοπούς ταυτοποίησης, η επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η οποία δηλώθηκε αρχικά με την αίτηση. Τονίζεται επιπλέον ότι κατά την υπό αναφορά επικοινωνία, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια θα πρέπει απαραίτητα να δηλώνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό πολιτικής ταυτότητάς του/της.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

867