ΥΠΠΑΝ: Παράταση υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας 2019-2020


Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης,  του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του, ημερομηνίας 7/5/2020, αποφάσισε όπως δοθεί παράταση στην υποβολή αιτήσεων για παραχώρηση κρατικής φοιτητικής μέριμνας για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020, μέχρι και τις 22 Μαΐου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι:

(α) Παραλαβή αιτήσεων θα γίνεται μόνο από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ) που στεγάζονται στα Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία.

(β) Τα έντυπα αιτήσεων για την κρατική φοιτητική μέριμνα είναι διαθέσιμα μόνο στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.moec.gov.cy

(γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση βεβαιώσεων φοίτησης, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο παρόν στάδιο χωρίς τις εν λόγω βεβαιώσεις. Οι βεβαιώσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού ζητηθούν από την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

370