Παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του στις 3/12/2020, αποφάσισε την παραχώρηση των ακόλουθων φοιτητικών επιδομάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Επίδομα σίτισης

€1.092

Επίδομα για έξοδα διαβίωσης φοιτητών

(αντικατάσταση επιδόματος στέγασης)

€1.800

Επίδομα σε πρωτοετείς φοιτητές

(αντικατάσταση επιδόματος αγοράς Η/Υ)

€500

 Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση χριστουγεννιάτικου επιδόματος ύψους €200 σε όσους φοιτητές έχουν λάβει φοιτητική χορηγία και πληρούν τις προϋποθέσεις του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 έως 2019 για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων.

Για την εξασφάλιση των πιο πάνω επιδομάτων, δεν απαιτείται η προσκόμιση οποιωνδήποτε αποδεικτικών.

Ο κατάλογος με τους δικαιούχους θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.  

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1088