Παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων προς Ελλαδίτες και επαναπατρισθέντες


 Σε συνέχεια της ανακοίνωσης στις 04.12.2020, η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις που θα λαμβάνει προς παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων σε Ελλαδίτες και επαναπατρισθέντες, θα μπορούν να συνοδεύονται είτε από πρωτότυπα είτε από αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η Υπηρεσία δε θα δέχεται αιτήσεις και δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο στα ΚΕΠ και ΚΕΠΟ και μόνο σε έντυπη μορφή.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1288