Κατ’ εξαίρεση εξέταση αιτήσεων για φοιτητική χορηγία που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα


Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ούτως ώστε να καταστεί δυνατόν να εξετασθεί κατ’ εξαίρεση αριθμός αιτήσεων για φοιτητική χορηγία, οι οποίες έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα.  Αυτή η κατ’ εξαίρεση εξέταση αιτήσεων είναι αναγκαία εξαιτίας δυσκολιών που είχαν οι αιτητές/αιτήτριες, λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουργεί η πανδημία. Η διαδικασία αφορά περίπου 150 αιτήσεις και εφόσον οι αιτητές/αιτήτριες πληρούν τα κριτήρια θα λάβουν τη φοιτητική χορηγία. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

876