Δεκτά και αντίγραφα των Βεβαιώσεων Φοίτησης για την κρατική φοιτητική μέριμνα


Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει τους υποψηφίους για παροχή κρατικής φοιτητικής μέριμνας ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση πρωτότυπων Βεβαιώσεων Φοίτησης, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας COVID-19, μπορούν να επισυνάπτουν στις αιτήσεις τους αντίγραφα των Βεβαιώσεων Φοίτησης και όχι πρωτότυπα.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


926