Υποτροφίες του Πανεπιστημίου Tsinghua University, Κίνας


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι, βάσει ενημέρωσης που έλαβε από την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πεκίνο, έχουν προκηρυχθεί υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Tsinghua University της Κίνας.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω προκήρυξη αφορά σε πλήρη υποτροφία διάρκειας ενός έτους στο Πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ με θέμα «The International Master of Public Administration in the Belt and Road Initiative (IMPA-BRI)». Εντάσσεται, δε, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κίνας ‘Belt and Road Initiative’, στην οποία συμμετέχει και η Κύπρος και απευθύνεται, κυρίως, σε υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να μελετήσουν τον συνημμένο οδηγό ή να ακολουθήσουν τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://www.sppm.tsinghua.edu.cn/english/Admission/IMPAN/IMPABRI/HowtoApply/

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους του προγράμματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


793