Υποτροφίες του Πανεπιστημίου Tongji της Κίνας


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι, βάσει ενημέρωσης που έλαβε από την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πεκίνο, έχουν προκηρυχθεί υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Tongji της Κίνας.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω προκήρυξη αφορά σε υποτροφία διάρκειας δύο ετών στο Πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ με θέμα «Environmental Management and Sustainable Development» και επιχορηγείται από το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να μελετήσουν το συνημμένο έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και τον Οδηγό Σπουδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης: [email protected].cy), το αργότερο έως τις 16 Νοεμβρίου 2021.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1055