Υποτροφίες τoυ Κράτους του Ισραήλ για Κύπριους πολίτες την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι έχουν προκηρυχθεί από το Κράτος του Ισραήλ οι ακόλουθες υποτροφίες για Κύπριους πολίτες την ακαδημαϊκή χρονιά 2022-2023.

  • 1 υποτροφία για καλοκαιρινά μαθήματα εκμάθησης Εβραϊκών ή Αραβικών
  • 1 υποτροφία για Έρευνα/ Μεταπτυχιακές Σπουδές (Μάστερ, Διδακτορικό, Μεταδιδακτορικό)

Λεπτομέρειες σχετικά με τα ιδρύματα υποδοχής, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, κ.ά.,  βρίσκονται δημοσιευμένα στην πιο κάτω ιστοσελίδα: https://bit.ly/3oTPs7e. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας της Πρεσβείας του Ισραήλ στη Λευκωσία (τηλ. 22369507).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2021
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1890