Υποτροφίες από την Αυστριακή Κυβέρνηση για το 2023-2024


Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (YΠΑΝ) ανακοινώνει ότι η Αυστριακή Κυβέρνηση χορηγεί τις ακόλουθες υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε μη αυστριακούς φοιτητές/ φοιτήτριες και ερευνητές/ερευνήτριες:

  • Franz Werfel Scholarship
  • Richard Plaschka Scholarship
  • Ernst Mach Scholarship

Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τους τύπους και τη διάρκεια των υποτροφιών, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, τις προθεσμίες κ.ά. βρίσκονται δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα: https://grants.at.

 

 
Comments (0)

Add a new comment:Newsletter


448