Ελλάδα: Αντισυνταγματική η αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας στα απολυτήρια των μαθητών


ΑΘΗΝΑ (ΚΥΠΕ)- Αντισυνταγματική, μη νόμιμη και αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έκρινε η ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και στη δήλωση των μαθητών ότι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι προκειμένου να απαλλαγούν από το μάθημα θρησκευτικών. 
Στην Αρχή είχαν προσφύγει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και η Ένωση Αθέων, υποστηρίζοντας ότι είναι αντισυνταγματική και μη νόμιμη η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας:
Παράλληλα η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας να συμμορφωθεί προς την απόφασή της και να απόσχει από τις µη σύννοµες πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων των µαθητών αλλά και να µεριµνήσει για την άµεση τροποποίηση των σχετικών ρυθµίσεων.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


814