Καταργεί την αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας στα μαθητικά πιστοποιητικά σπουδών το Υπ. Παιδείας της Ελλάδας


ΑΘΗΝΑ (ΚΥΠΕ)Στις αναγκαίες τροποποιήσεις του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου προχωρά το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να μην αναγράφεται πλέον η ιθαγένεια και το θρήσκευμα των μαθητών στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η κατάργηση της αναγραφής ιθαγένειας και θρησκεύματος θα αφορά τόσο τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών των μαθητών, όσο και το πληροφοριακό σύστημα «myschool».

Η δρομολόγηση των συγκεκριμένων αλλαγών εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έρχεται κατόπιν της υπ’ αριθ. 28/2019 Απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία έκρινε ως αντισυνταγματική την αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας στα μαθητικά πιστοποιητικά.

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά με τη συγκεκριμένη αλλαγή ότι στόχος του Υπουργείου είναι να καλλιεργεί «διαρκώς ένα σχολικό περιβάλλον γνώσης, ελεύθερο, δημιουργικό, χωρίς αποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε είδους διάκριση, σεβόμενοι τις θρησκευτικές πεποιθήσεις».

Επιπλέον, όπως πρόσθεσε, το Υπουργείο μεριμνά «για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο». «Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, ο οποίος συνίσταται αποκλειστικά στην παρακολούθηση της φοίτησης και στη βεβαίωση των επιδόσεων και της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών του μαθητή», κατέληξε η κ. Κεραμέως.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter
ygeia news rss

871