Θεσμοθέτηση εκδήλωσης για Κατεχόμενους Δήμους - Κοινότητες «Μνήμες Κατεχομένης Γης»


Mε απόφασή του χθες το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), για θεσμοθέτηση εκδήλωσης για τους Κατεχόμενους Δήμους και Κοινότητες με τίτλο «Μνήμες Κατεχομένης Γης». 

Η εκδήλωση έγινε για πρώτη φορά φέτος από το ΥΠΠΑΝ  σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, τον Δήμο Λεμεσού και τις Επιτροπές Κατεχομένων Δήμων και Κοινοτήτων, και πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2019 στη Λεμεσό.

Η εκδήλωση ενίσχυσε σημαντικά τον στόχο της πολιτικής του ΥΠΠΑΝ για τη διατήρηση της μνήμης των κατεχομένων με την εμπλοκή όλων των κατεχομένων Δήμων και Κοινοτήτων, ενώ η επισκεψιμότητά της από μαθητές και κοινό έφτασε σε πολύ ψηλά επίπεδα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιείται σε διαφορετικό Δήμο της ελεύθερης Κύπρου ανά έτος, ο οποίος θα αποφασίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε συνεργασία με τις προαναφερθείσες Επιτροπές.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

180