Το Διάταγμα του Υπ. Υγείας για τις μάσκες στα σχολεία


Με νέο Διάταγμα του ο Υπουργός Υγείας Κωνσντινος Ιωάννου αναφέρεται στις μάσκες στα σχολεία και αναφέρει:   

"Η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζομένους στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης, καθώς και στους εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική και τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

  Η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου για τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους στα δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια, καθώς και τις δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι υποχρεωτική και τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας".

ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter4527