Εγκύκλιος για επαναλειτουργία Δημοτικών Σχολείων με φυσική παρουσία των μαθητών/ριών


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων

Θέμα: Επαναλειτουργία Δημοτικών Σχολείων με φυσική παρουσία των μαθητών/ριών

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη σημερινή συνεδρία του, αποφάσισε την επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων στις 8 Φεβρουαρίου 2021. Την ίδια ημερομηνία θα επαναλειτουργήσουν και τα απογευματινά προγράμματα των Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων. Η επαναλειτουργία των Σχολείων και η φοίτηση των μαθητών/ριών θα γίνει με την αυστηρή εφαρμογή των ισχυόντων Υγειονομικών Πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προφύλαξης που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον COVID-19.

Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στάδιο στην επιστροφή της χώρας μας στην κανονικότητα, για την επιτυχία του οποίου η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη. Προτεραιότητα όλων είναι η ασφάλεια των μαθητών/ριών και του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού των σχολείων.

Για τη διασφάλιση όλων όσων πρέπει να γίνουν και για ομαλή επαναλειτουργία των σχολείων, παρακαλούνται όλοι/ες οι Διευθυντές/Διευθύντριες να μεριμνήσουν το ταχύτερο δυνατό για εφαρμογή των πιο κάτω οδηγιών:

1.1      Πριν από την επαναλειτουργία των σχολείων:

 • Όλο το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό των σχολείων θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε την ερχόμενη εβδομάδα να προβεί σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Υγείας. Σε περίπτωση που κάποιος/α ενημερωθεί ότι είναι θετικός/ή θα πρέπει αμέσως να ενημερώσει τη Διεύθυνση του σχολείου, ώστε έγκαιρα να ζητηθεί αντικαταστάτης/ρια. Όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό τεστ, για να επανέλθουν στην εργασία τους.
 • Εκπαιδευτικοί που συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, όπως καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), και προτίθενται να μην προσέλθουν στο σχολείο ή έχουν παιδιά σε ηλικία που χρειάζονται φύλαξη και προτίθενται να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας, θα πρέπει να ενημερώσουν, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021, τη Διεύθυνση του σχολείου, ώστε να ζητηθούν αντικαταστάτες/ριες έγκαιρα. Σχετική με το θέμα είναι η εγκύκλιος με αρ. φακ. 21.11.06/10 ημερ. 22.01.2021 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp 11736) το περιεχόμενο της οποίας παραμένει σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που διαφοροποιηθούν οι οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομικών, θα ενημερωθείτε σχετικά.
 • Σε ό,τι αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις τάξεις Α- Γ' και σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου με αρ. φακ.7.11.28/2 ημερ. 11.01.2021 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp11641), συστήνεται όπως, εκεί και όπου είναι εφικτό, αυξηθεί η συχνότητα παροχής των δράσεων επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης των μαθητών/ριών, αξιοποιώντας το λογισμικό Microsoft Teams.
 • Σε ό,τι αφορά στους/στις μαθητές/μαθήτριες που εντάσσονται σε προγράμματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης/λογοθεραπείας και αδυνατούν να παρακολουθήσουν ικανοποιητικά το εξ αποστάσεως πρόγραμμα που τους προσφέρεται, καλούνται οι Διευθύνσεις όπως προβούν στις ανάλογες ρυθμίσεις, ώστε τα παιδιά αυτά να συμμετέχουν με φυσική παρουσία στο σχολείο σε ατομικές συναντήσεις παροχής ειδικής εκπαίδευσης/λογοθεραπείας. Η εκπαίδευση των συγκεκριμένων παιδιών, θα πρέπει να ξεκινήσει από την ερχόμενη Παρασκευή 29.01.2021 μέχρι την επαναλειτουργία των σχολείων και να γίνεται σε χρόνο διαφορετικό από τον χρόνο που παρέχεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση της τάξης στην οποία συμμετέχουν ή εντάσσονται, τηρουμένων πάντοτε των ισχυόντων Υγειονομικών Πρωτοκόλλων. Νοείται ότι, από την ίδια μέρα (29.01.2021) όλοι/ες οι σχολικοί/ες συνοδοί/ βοηθοί θα επιστρέψουν κανονικά στα σχολεία, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των παιδιών. Το πρόγραμμα θα γίνει σε συνεννόηση με τους/τις ειδικούς/ές εκπαιδευτικούς του σχολείου και ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο τους, καταβάλλοντας προσπάθεια να εξυπηρετηθούν, κατά το δυνατόν, όλα τα παιδιά που αδυνατούν να παρακολουθήσουν το εξ αποστάσεως πρόγραμμα. Η συχνότητα και διάρκεια του ατομικού προγράμματος κάθε παιδιού θα εξαρτηθεί τόσο από τον διαθέσιμο χρόνο των εκπαιδευτικών όσο και από τον αριθμό και τις ανάγκες των παιδιών που θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Εξυπακούεται ότι οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερώνονται έγκαιρα για το πρόγραμμα του παιδιού τους και τον χρόνο προσέλευσης και αποχώρησής του.

1.2      Κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης των μαθητών/ριών (08.02.2021):

 • Κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης των μαθητών/ριών θα γίνει υπενθύμιση σε αυτούς/ές των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και των κανόνων λειτουργίας των σχολείων.
 • Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ομαλή επιστροφή και στην προσαρμογή των μαθητών/ριών στο σχολικό περιβάλλον. Συστήνεται όπως αφιερωθεί χρόνος για συζήτηση με τα παιδιά για τα όσα βίωσαν το προηγούμενο διάστημα.

1.3      Καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων:

 • Η Διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με το προσωπικό, μεριμνά καθημερινά για την τήρηση των ισχυόντων Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.
 • Οι εκπαιδευτικοί, εκτός από τα διδακτικά καθήκοντά τους, θα μεριμνούν για την επιτήρηση της εφαρμογής των ειδικών οδηγιών και κανόνων που ισχύουν αυτή την περίοδο λόγω της συνέχισης της πανδημίας.
 • Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου σε σχέση με την πανδημία, καλείστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες της εγκυκλίου με αρ. φακ. 2.14.02/2 ημερ. 23.12.2020 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp 11608).
 • Παρακαλείστε να μελετήσετε τις εγκύκλιους με αρ. φακ 7.11.28/2 ημερ. 22.10.2020 (στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και ημερ. 04.01.2021 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp11609) ώστε όπου απαιτείται, να εφαρμόσετε το ανάλογο Πλαίσιο Δράσης για εφαρμογή της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Παραμένουν σε ισχύ οι συμπληρωματικές οδηγίες για ομαλή λειτουργία των σχολείων που στάλθηκαν με σχετική εγκύκλιο με αρ. φακ. 7.11.28 ημερ. 25.09.2020 (στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) καθώς και οι οδηγίες για τη διεξαγωγή των ειδικών μαθημάτων που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο με αρ. φακ. 7.11.09 ημερ. 09.09.2020 (στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

2. Φοίτηση μαθητών/ριών από την 8η Φεβρουαρίου 2021

Η φοίτηση των παιδιών όλων των τάξεων είναι υποχρεωτική. Γι’ αυτό θα πρέπει τα παιδιά να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο τους. Παρόλα αυτά, μπορεί να απουσιάζουν παιδιά για λόγους ασθενείας ή γιατί συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στον σχετικό κατάλογο που δημοσιοποιείται από το Υπουργείο Υγείας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Στα παιδιά που θα απουσιάζουν επειδή συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες ή είναι κρούσματα ή επαφές κρουσμάτων, θα παρέχεται ασύγχρονη ή σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε σχολικής μονάδας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δρ Μάριος Στυλιανίδης

Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν. :

*Γ.Ε.Δ.Ε.

:*Π.Λ.Ε. Επαρχιακά Γραφεία : Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας Υ.Π.Π.Α.Ν.

:*Ο.Ε.Δ.Ε.

:*Π.Ο.Ε.Δ.

:*Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

*Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών, Τ.Θ. 51550, 3506 Λεμεσός :

*Διευθύντριες/Διευθύνουσες Δημόσιων Νηπιαγωγείων :

*Διευθυντές/Διευθύντριες Ειδικών Σχολείων : Σχολικές Εφορείες Δημοτικής Εκπαίδευσης
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

995