Καταβολή επιδόματος σε εκπαιδευτικούς Επιμορφωτικών Προγραμμάτων και σε συνεργάτες ΟΑΠ


Εφαρμόζοντας την πολιτική της Κυβέρνησης για στήριξη των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του  Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), ενέκρινε σήμερα:

-   την καταβολή επιδόματος ίσου με το 60% της αμοιβής σε όλους τους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που απασχολήθηκαν πέρσι, με εξαίρεση όσους/όσες έχουν ήδη άλλη αμοιβή ή ανάλογο επίδομα και

-   την καταβολή της συνολικής αμοιβής που θα ελάμβαναν οι Συνεργάτες της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ), στη βάση των συμβάσεων που είχαν υπογράψει, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2020-21.

Για την καταβολή αυτών των επιδομάτων προβλέπεται κονδύλι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Απόφαση αυτή ήταν αναγκαία γιατί με προηγούμενη Απόφαση του Δεκεμβρίου 2020 καλύφθηκαν όσοι/όσες είχαν υπογράψει συμβόλαια για προγράμματα που λειτουργούσαν, ενώ οι συμβάσεις των Συνεργατών της ΟΑΠ δεν είχαν ανανεωθεί από τον Δεκέμβριο εξαιτίας της αναστολής της φοίτησης με φυσική παρουσία.  

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1478