Οι αποφάσεις του Υπουργικού για αναβάθμιση του Παγκυπρίου Γυμνασίου


Και των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Αντωνίου, του Ελένειου και του Αγίου Κασσιανού

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμος αναφέρθηκε σήμερα στις αποφάσεις που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2021, αναφορικά με την αναβάθμιση της λειτουργίας σχολείων του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Παροικιακών Σχολείων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου ανέφερε: «Στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας έχουν εγκριθεί προτάσεις που παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για την υλοποίηση ορισμένων σημαντικών στρατηγικών και μέτρων πολιτικής στην εκπαίδευση.

Υπάρχουν Αποφάσεις που αφορούν στην ενίσχυση και αναβάθμιση του ιστορικότερου σχολείου της Κύπρου, του Παγκυπρίου Γυμνασίου, του οποίου υπογραμμίσαμε τη ξεχωριστή συνεισφορά και συμμετοχή στους εθνικούς αγώνες αυτές τις μέρες.

Αποφασίστηκε, λοιπόν, η λειτουργία του Παγκυπρίου Γυμνασίου ως εξατάξιου σχολείου, με τάξεις τόσο Λυκείου όσο και Γυμνασίου. Ταυτόχρονα, το Παγκύπριο Γυμνάσιο ειδικά θα λειτουργήσει ως σχολείο χωρίς να ισχύει εκπαιδευτική περιφέρεια, ούτως ώστε να μπορούν να φοιτούν μαθητές και μαθήτριες προερχόμενοι/ες από οποιανδήποτε περιοχή.

Ο στόχος είναι στο σχολείο αυτό να εφαρμοστούν πιλοτικά, υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα -στο πλαίσιο των σχεδιασμών του Υπουργείου- μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και με τη συνεργασία επιστημονικών συμβούλων.

Ένα τέτοιο πρωτοποριακό πρόγραμμα που ξεκινά από την επόμενη σχολική χρονιά στο Παγκύπριο Γυμνάσιο είναι «δυο ξένες γλώσσες στο σχολείο». Θα είναι πιλοτικό πρόγραμμα, με σκοπό να εφαρμοστεί πλήρως από τη μεθεπόμενη χρονιά σε όλα τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές. Συγκεκριμένα, θα επεκταθεί η διδασκαλία της Γαλλικής και στη Β’ και Γ’ τάξη Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, προκειμένου συνολικά οι μαθητές και μαθήτριες κατά την εξάχρονη φοίτησή τους στη Μέση Εκπαίδευση να διδάσκονται δυο ξένες γλώσσες. Όπως ακριβώς είναι και η κατεύθυνση που δίνει η Ε.Ε. με την πολιτική των δυο ξένων γλωσσών.

Ένα δεύτερο και πολύ σημαντικό πιλοτικό πρόγραμμα που θα ξεκινήσουμε από την επόμενη σχολική χρονιά στο Παγκύπριο Γυμνάσιο είναι η εφαρμογή της μεθοδολογίας του διαθεματικού προγράμματος S.T.E.M. Στοχεύουμε το Παγκύπριο να γίνει το πρώτο Γυμνάσιο S.T.E.M., όπου S.T.E.M. σημαίνει Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά, με στόχο να ενισχύσουμε τις θετικές επιστήμες. Μια κατεύθυνση στην οποία συνολικά πρέπει σε όλα τα σχολεία να εντείνουμε τις προσπάθειές μας.

Ένα τρίτο σημαντικό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει στο Παγκύπριο Γυμνάσιο θα είναι η πιλοτική λειτουργία Ολοήμερου Γυμνασίου. Θα είναι το πρώτο Ολοήμερο Γυμνάσιο στο οποίο θα συμπεριληφθεί ενισχυμένη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.

Στο πλαίσιο του Ολοήμερου Γυμνασίου θα εισαγάγουμε επίσης διαδικασίες στήριξης της μαθητικής κοινότητας. Πρόκειται για υπηρεσίες με απασχόληση και ψυχολόγου/κοινωνικού λειτουργού προκειμένου να παρακολουθούνται τυχόν προβλήματα και να δίνονται λύσεις σε ζητήματα που τα τελευταία χρόνια καταγράφονται και μέσα από σχετικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν σε σχολεία, σε διάφορες βαθμίδες και περιπτώσεις. 

Επιπλέον, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο θα ξεκινήσουμε την ανάπτυξη του Προγράμματος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Σχολικών Μονάδων με την ενίσχυση του Ψηφιακού Πλαισίου Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύμφωνα και με τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει και αναμένουμε να εγκριθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο Παγκύπριο Γυμνάσιο θα δημιουργηθεί, επίσης, Κέντρο Κλασικών Σπουδών και Ελληνικών Γραμμάτων που θα λειτουργεί σε απογευματινό χρόνο, σε συνέργεια με τη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη. Στο Κέντρο που θα αξιοποιήσει και το πλούσιο υλικό του Αρχείου του Παγκυπρίου Γυμνασίου και το Μουσείο του, θα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες και από τα άλλα σχολεία.

Τέλος, μετά την αποπεράτωση των κτηριακών εργασιών που γίνονται σήμερα, θα κατασκευασθεί στο σχολείο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Όσον αφορά στα δημοτικά σχολεία του ιστορικού κέντρου, εγκρίνοντας εισηγήσεις του ΥΠΠΑΝ, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τα ακόλουθα:

-         Κτηριακή αναβάθμιση των τριών σχολείων του ιστορικού πυρήνα της Λευκωσίας, του Δημοτικού Σχολείου Ευγενίου και Αντωνίας Θεοδότου (Αγίου Αντωνίου), του Ελένειου και του Αγίου Κασσιανού, στη βάση σχεδιασμών που υποβλήθηκαν από τη Σχολική Εφορεία. Αυτή η αναβάθμιση λαμβάνει υπόψη και το γεγονός ότι τα σχολεία θα δεχτούν παιδιά από το Δημοτικό Φανερωμένης. Θα γίνουν επίσης κάποια πρόσθετα έργα που είναι απαραίτητα για το Νηπιαγωγείο Φανερωμένης.

-          Λειτουργία Προαιρετικού Ολοήμερου Νηπιαγωγείου στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Αντωνίου.

-         Λειτουργία Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου (ΕΟΣ) στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου ή στο Ελένειο.

-         Μείωση του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα από 25 σε 20 για ενίσχυση του αλφαβητισμού.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ανακοινώσω, επίσης, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει πρόταση του ΥΠΠΑΝ -στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για τη λήψη κοινωνικών και άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας- για έκτακτη οικονομική ενίσχυση των παροικιακών σχολείων μας που λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ενίσχυση αυτή θα καταβληθεί μέσω της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής Ηνωμένου Βασιλείου

Τέλος, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αύριο ξεκινά η λειτουργία του Ψηφιακού Σχολείου. Πρόκειται για μια πρόσθετη υπηρεσία με θεματολογία κοινωνικής επιμόρφωσης και ατομικής βελτίωσης που θα προσφέρεται, πέραν της λειτουργίας του σχολείου στους μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων σε όλα τα σχολεία.

Η λειτουργία του προγράμματος ξεκινά αύριο το πρωί στις 10 π.μ. και προσκαλείσθε να παρακολουθήσουμε μαζί την έναρξη».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1903