Εξαίρεση ομάδων τελειοφοίτων και αποφοίτων από καταβολή τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες


 Το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε σήμερα Απόφαση, μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για την εξαίρεση επιπρόσθετων ομάδων τελειόφοιτων μαθητών/τριών και αποφοίτων από την υποχρέωση καταβολής των τελών συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις για τη σχολική χρονιά 2020-2021.

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας με την εν λόγω πρόταση είναι η παροχή σε όλους/ες ίσων ευκαιριών μάθησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σημερινή Απόφαση, εκτός από τους τελειόφοιτους μαθητές/τριες, που εντάσσονται στο πρόγραμμα σίτισης του ΥΠΠΑΝ και ως εκ τούτου απαλλάσσονται από τα τέλη, από τη σχολική χρονιά 2020-21, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών και οι ακόλουθοι:

  • Τελειόφοιτοι/ες μαθητές και μαθήτριες Ιδιωτικών και Εσπερινών Σχολείων, όπως και απόφοιτοι/ες προηγούμενων χρόνων Ιδιωτικών ή Δημόσιων ή Εσπερινών Σχολείων, νοουμένου ότι πρόκειται για παιδιά που ανήκουν σε οικογένειες που τυγχάνουν στήριξης από το κράτος (δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) ή λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος).
  • Τελειόφοιτοι/ες ή απόφοιτοι/ες που είναι παιδιά εγκλωβισμένων, και
  • Τελειόφοιτοι/ες που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2011