Τα νέα μέλη της ΕΔΥ για την επόμενη εξαετία διόρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας


 Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 47(στ) και 124 του Συντάγματος και το άρθρο 4 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου αρ. 1 του 1990, διορίζει  για εξαετή θητεία, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ως Πρόεδρο της ΕΔΥ επαναδιορίζει τον κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου.

Ο κ. Παπαγεωργίου είναι πτυχιούχος νομικής (ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου και έχει μεταπτυχιακό τίτλο (Master’s Degree) στη Δημόσια Διοίκηση του State University of New York at Albany, καθώς και μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επαναδιορίζεται επίσης ως μέλος ο κ. Δώρος Ηλιοδώρου.

Ο κ. Ηλιοδώρου είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι Associate of Chartered Ιnstitute of Bankers (ACIB), Αγγλίας.

Ως μέλος επαναδιορίζεται και ο κ. Αντώνης Βασιλειάδης.

Ο κ. Βασιλειάδης είναι πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών και έχει μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό δίπλωμα στο Ναυτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Ως νέα μέλη διορίζονται η κ. Βασιλική Αναστασιάδου και ο κ. Κώστας Κουμή.

Η κα Αναστασιάδου σπούδασε Νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Leicester.

Ο κ. Κώστας Κουμή σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Coventry University και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα ΜΜΕ και στην Επικοινωνία από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η τελετή επίδοσης των πράξεων διορισμού του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 1η Ιουλίου 2021, στις 12 μ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2627