Αποφάσεις Υπουργικού για στήριξη των πυρόπληκτων μαιθητών/τριών


Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τα πιο κάτω αναφορικά με την αντιμετώπιση των συνεπειων της καταστροφικής πυρκαγιάς σε ορεινές περιοχές της Λεμεσού και της Λάρνακας:

-   τη λειτουργία Δεύτερου Δημόσιου Τμήματος στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Ιαματικής για να εξασφαλιστούν όσοι αιτήθηκαν εγγραφή από τις πληγείσες περιοχές.

-   την καταβολή ποσού €200 σε κάθε μαθητή/μαθήτρια νηπιαγωγείου, δημοτικού σχολείου, γυμνασίου, λυκείου, τεχνικής σχολής που κατάγεται από τις πληγείσες περιοχές για την κάλυψη των αναγκών τους σε σχολικά είδη για τη νέα σχολική χρονιά, π.χ. αγορά μαθητικής στολής, τσάντας, γραφικής ύλης κ.λ.π. (185 μαθητές/μαθήτριες Χ €200 = €37.000)

-   την απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων για φοίτηση των παιδιών στο δημόσιο νηπιαγωγείο (15 μαθητές/μαθήτριες Χ 10 μήνες Χ €42 μηνιαίως = €6.300)

-   τη συμπερίληψη των παιδιών από τις πληγείσες περιοχές στο Πρόγραμμα Δωρεάν Προγεύματος σε μαθητές/μαθήτριες που χρήζουν βοήθειας (110 μαθητές/μαθήτριες Χ 170 ημέρες Χ €1,05 ημερησίως = €19.635 για τα παιδιά Δημοτικής Εκπαίδευσης και 75 μαθητές/μαθήτριες Χ 170 ημέρες Χ €1,25 ημερησίως = €15.937,50 για τα παιδιά Μέσης Εκπαίδευσης). Θα καλυφθούν 185 μαθητές/μαθήτριες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.

-   την επιχορήγηση του ποσού που απαιτείται για την προσφορά γεύματος στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο Χοιροκοιτίας. Επισημαίνεται ότι, δωρεάν γεύμα λαμβάνουν ήδη όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στο Ενιαίο Ολοήμερο Σχολείο Ιαματικής (πρόκειται για ορεινή περιοχή) καθώς επίσης και 8 από τα 17 παιδιά του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου Χοιροκοιτίας (άπορα παιδιά).
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2004