Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό 62 πρόσθετες θέσεις εκπαιδευτικών για το 2021-22


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής προστασίας ειδικά στις μικρότερες ηλικίες έχει ήδη προχωρήσει στην έκτακτη απασχόληση σχολικών βοηθών σε νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο εξετάζει τις επιπτώσεις των προστατευτικών υγειονομικών μέτρων και στα δημοτικά σχολεία με πρόθεση να υπάρξει πρόνοια και για τυχόν μαθησιακά κενά ή αδυναμίες που μπορεί να δημιουργούνται. Για το σκοπό αυτό εξετάζονται τα αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ Ελληνομάθειας και Αναλφαβητισμού που διενεργούνται στα σχολεία. Λαμβάνοντας ακόμα υπόψη και κάποιες έκτακτες ανάγκες για την εφαρμογή από το τρέχον σχολικό έτος του νέου Προγράμματος ενισχυμένης διδασκαλίας σε μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία, αποφασίστηκε και περαιτέρω ενίσχυση σχολείων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΔΡΑΣΕ.

Στη βάση των πιο πάνω υποβλήθηκε από το ΥΠΠΑΝ και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Τετάρτη πρόταση για απασχόληση 62 πρόσθετων εκπαιδευτικών προκειμένου να αντιμετωπισθούν αυτές οι έκτακτες ανάγκες, ειδικά για το σχολικό έτος 2021-22.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1849