Το Υπουργικό ενέκρινε τη δημιουργία έδρας Κυπριακών Σπουδών στο Αριστοτέλειο


Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν υποβολής αιτήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενέκρινε τη δημιουργία έδρας Κυπριακών Σπουδών στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.

Στόχος είναι η προαγωγή της γνώσης των φοιτητών και της ευρύτερης κοινότητας σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου,  η προώθηση της έρευνας για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου, η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άλλων χωρών,  η παροχή εξειδικευμένης γνώσης για Κυπριακά θέματα σε ενδιαφερόμενους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης άλλων χωρών, με τα οποία έχει συνεργασία το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για το Κυπριακό πρόβλημα,

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1630