Ο τροποποιητικός νόμος για τη διεξαγωγή των Παγκύπριων Εξετάσεων πρόσβασης στα ΑΑΕΙ


Το Paideia-News παραθετει τον περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 που εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 59(Ι) του 2022
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ= ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΑΕΙ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ 2019

Ο τροποποιητικός νόμος ΕΔΩ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


2755