Το Υπουργικό ενέκρινε το Μνημόνιο Συναντίληψης ΥΠΠΑΝ και ΥΠΘ Ελλάδας στον τομέα Ελληνομάθειας


Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα Ελληνομάθειας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας για τα έτη 2022-27.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς του Ελληνισμού. Βάσει του μνημονίου οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν μέσω του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνικής Δημοκρατίας στην προώθηση και πιστοποίηση της ελληνομάθειας, βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην αναβάθμιση της διδασκαλίας της ελληνομάθειας για μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία, εντός της Δημοκρατίας, καθώς και στα σχολεία της κυπριακής παροικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην αναβάθμιση και ουσιαστικοποίηση του κοινού πανηγυρισμού της Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1596