Δημιουργούνται Κέντρα Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας και Αξιολόγησης της Ειδικής Εκπαίδευσης


Το Υπουργικό ενέκρινε περαιτέρω επέκταση της δοκιμαστικής λειτουργίας Ολοήμερου Γυμνασίου Διαθεματικής-Διεπιστημονικής Μάθησης

Το Υπουργικό στης σημερινή του συνεδρία ενέκρινε τη δημιουργία ενός Κέντρου Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας στην Αθαλάσσα. Ενός Κέντρου στο οποίο θα συσσωματωθούν το Γαλλοκυπριακό Σχολείο, το Ινστιτούτο Κύπρου και το παρακείμενο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, με σχεδιασμό, όπως και οφέλη για την περαιτέρω ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων αυτών.

Σε μια άλλη σημερινή σημαντική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί Πρόταση του ΥΠΑΝ σχετικά με την Ειδική Εκπαίδευση. Όπως από καιρό είχαμε προαναγγείλει, στη βάση μιας μελέτης που έχει γίνει, εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο η λειτουργία ενός Κέντρου Αξιολόγησης της Ειδικής Εκπαίδευσης, καθώς και Πρόταση για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Θα ετοιμαστεί τροποποιητική Πρόταση, ούτως ώστε να κατατεθεί στη συνέχεια στη Βουλή για να αναδομήσουμε το πλαίσιο της Ειδικής Εκπαίδευσης, με στόχο να ξεπεράσουμε τα λειτουργικά προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης στους αριθμούς, αλλά και της αδυναμίας των νομοθετημένων Επαρχιακών Επιτροπών να αντεπεξέρχονται σε ωφέλιμο χρόνο. Στη νομοθετική πρόταση θα υπάρχουν επίσης πρόνοιες σχετικά και με την εξυπηρέτηση από Σχολικούς Βοηθούς/Συνοδούς. Θα εκδοθεί σχετική αναλυτική ανακοίνωση.

Επιπρόσθετα, μια άλλη σημαντική απόφαση του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά το Υπουργείο Παιδείας είναι η έγκριση της Πρότασης που έχει κατατεθεί για την περαιτέρω επέκταση της δοκιμαστικής λειτουργίας Ολοήμερου Γυμνασίου Διαθεματικής-Διεπιστημονικής Μάθησης με δυο άξονες τον επιστημονικό-τεχνολογικό άξονα STEAM αλλά και με έμφαση στην Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμό. Επεκτείνεται η μέχρι τώρα επιτυχής λειτουργία που έχουμε σε ένα Σχολείο στη Λευκωσία και σε ένα στη Λεμεσό και από το επόμενο σχολικό έτος θα έχουμε ένα Ολοήμερο Γυμνάσιο σε κάθε πόλη, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η δοκιμαστική εφαρμογή και στη συνέχεια να ληφθούν αποφάσεις για την έκταση στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί το Ολοήμερο Γυμνάσιο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1400