Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Φορέα για Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση


    Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν αναλάβει την ετοιμασία του νέου νομοθετικού πλαισίου για τον εκσυγχρονισμό της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης, και της εκπρόσωπου της Υπηρεσίας Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (Structural Reform Support Service) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επισκέπτες έγιναν δεκτοί από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο οποίος τους διαβεβαίωσε για τη δέσμευση του Υπουργείου να προχωρήσει με τη μεταρρύθμιση και τους ευχαρίστησε για την εργασία που έχουν επιτελέσει μέχρι σήμερα.

Με την παρούσα εναρκτήρια συνάντηση ξεκίνησε η δεύτερη φάση υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνει την ανάλυση πόρων, επίσκεψη μελέτης και λειτουργία ομάδων εργασίας, με στόχο την υποβολή συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά θα διαμορφωθούν σε συστάσεις, στη βάση των οποίων θα ετοιμαστούν οι κανονισμοί που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του νόμου πλαίσιο. Τα προσχέδια του νόμου και των κανονισμών θα προωθηθούν μαζί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφιση.

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών οι εμπειρογνώμονες είχαν συναντήσεις με τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Υ.Π.Π.Α.Ν., κατά τη διάρκεια των οποίων συζήτησαν διεξοδικά τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης, ενώ είχαν συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους οποίους ενημέρωσαν για τα επόμενα βήματα, ζητώντας την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή τους στη διαδικασία.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter462