Στην Κύπρο θα διεξαχθεί η 9η Υπουργική Σύνοδος για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση


Tης Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών

Σε μια πανηγυρική συνεδρία της Επιτροπής για την Περιβαλλοντική Πολιτική [Committee for Environmental Policy (CEP)], της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών [United Nations Economic Commission for Europe, (UNECE)], αποφασίσθηκε ομόφωνα από τις 56 χώρες-μέλη της περιφέρειας της UNECE ότι η Κύπρος θα είναι η χώρα που θα διοργανώσει την 9η Υπουργική Σύνοδο της UNECE, στις 3-5 Νοεμβρίου 2021.

Πρόκειται για την πιο σημαντική, ίσως, Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών στο πεδίο του Περιβάλλοντος, η οποία διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια με τη συμμετοχή πέραν των 1000 Εθνικών Αντιπροσώπων (Υπουργών Παιδείας και Περιβάλλοντος, Γενικών Γραμματέων, Υψηλόβαθμων Αξιωματούχων, Πανεπιστημιακών, Εκπροσώπων από Διεθνείς Οργανισμούς κ.λπ.), από 80 περίπου χώρες. Ειδικότερα, όμως για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), η σημασία της συγκεκριμένης Υπουργικής Συνόδου, προσαυξάνεται από το γεγονός ότι η ΕΑΑ συνιστά σημαντική προτεραιότητα, αποτελώντας μαζί με την κυκλική/πράσινη οικονομία και τον αειφόρο τουρισμό τα τρία θέματα που έχουν αποφασισθεί να αποτελέσουν τις τρεις βασικές θεματικές της Συνόδου και θα συζητηθούν σε πολιτικό επίπεδο, καταλήγοντας στην ψήφιση συγκεκριμένων πολιτικών και στρατηγικών, οι οποίες θα επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τις εθνικές πολιτικές.

Η πρόταση της Κύπρου υποστηρίχθηκε θερμά από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος έθεσε την Υπουργική Σύνοδο υπό την υψηλή του εποπτεία και βασίσθηκε: α) στη διεθνή αναγνώριση της Κύπρου ως παραδείγματος αναφοράς και μεταφοράς τεχνογνωσίας στα θέματα της ΕΑΑ, β) στον σημαντικό ρόλο που επιτελεί η Κύπρος στη διαμόρφωση των διεθνών πολιτικών στα θέματα της ΕΑΑ, με επιστέγασμα την ανάληψη από την Κύπρο της Προεδρίας της Επιτροπής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη της UNECE, γ) στην Προεδρία της Κύπρου της Μεσογειακής Στρατηγικής για την ΕΑΑ, δ) στην πρωτοβουλία της Κύπρου για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.

Αυτό είναι απόρροια της υποστήριξης και συστηματικής παρακολούθησης του φακέλου υποβολής της πρότασης της Κύπρου από τους Υπουργούς Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δρα Κώστα Χαμπιαούρη, και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρα Κώστα Καδή, τα Υπουργεία των οποίων έχουν και την ευθύνη διοργάνωσης της Συνόδου, της εξαιρετικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων μερών καθώς και της σημαντικής υποστήριξης της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στη Γενεύη, με επικεφαλής τον Πρέσβη κ. Γιώργο Κασουλίδη.

Η πρόταση της Κύπρου έγινε δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και από τις 56 χώρες των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συντονιστική συνάντηση των κρατών μελών της Ε.Ε. και στην ολομέλεια της CEP, τόνισε την εξαιρετική προετοιμασία της Κύπρου για την παρουσίαση της υποψηφιότητάς της, τόσο ως προς τους μηχανισμούς όσο και ως προς τις διαδικασίες που προβλέπεται να εφαρμόσει κατά τη φάση της προετοιμασίας αλλά και της διεξαγωγής της Υπουργικής Συνόδου, η οποία θα διεξαχθεί από κοινού με τα Ηνωμένα Έθνη.

Η επιτυχία της Κύπρου είναι τεράστια, δεδομένης της πολιτικής σημασίας της Συνόδου, της επίδρασης των αποφάσεων που θα ληφθούν κατά τη διάρκειά της στα θέματα της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης αλλά και του γεγονότος ότι για πρώτη φορά αποφασίζεται η Σύνοδος να διεξαχθεί σε χώρα της Μεσογείου.

Η σημασία της διεξαγωγής της Υπουργικής Συνόδου για τον τόπο μας έχει πολλαπλά οφέλη, τα οποία συνοψίζονται: α) στην ενίσχυση και εδραίωση των παράλληλων πολιτικών και πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει η Κύπρος στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή στα θέματα της Κλιματικής Αλλαγής, της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, και της Ενέργειας, β) στην προσέλκυση πέραν των 1000 συμμετεχόντων από όλο τον κόσμο και στη δυνατότητα ανάδειξης του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της Κύπρου, γ) στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων της Κύπρου με τον ΟΗΕ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην επίτευξη των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης που συνιστούν την «Παγκόσμια Ατζέντα 2030» των Ηνωμένων Εθνών, δ) στη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ΟΗΕ και στην ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών με άλλες χώρες, ε) στη διεξαγωγή σειράς διμερών επαφών των συναρμόδιων Υπουργών με ομολόγους τους και υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης αλλά και της ΕΑΑ, στ) στην ευκαιρία που δίνεται στην Κύπρο να παρουσιάσει, να θέσει και να αναδείξει τις δικές τις προτεραιότητες και πρωτοβουλίες στα εν λόγω θέματα.

ΙΠ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter269