Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με τη Σύνόδο των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων


Πρ. Προδρόμου: Η Κυβέρνηση θα είναι αρωγός, θα λάβει όλα εκείνα τα μέτρα επιτελικού σχεδιασμού, για να έχουμε πραγματικά μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

Γ. Δημοσθένους: Νέα συνάντηση στην επόμενη Σύνοδο Πρυτάνεων που θα γίνει εντός Ιανουαρίου

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου είχε σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο με τον Πρόεδρο και μέλη της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Προδρόμου προέβη σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Συνόδου, τους Πρυτάνεις και τους εκπροσώπους των Πανεπιστημίων που παρευρέθηκαν στη συνάντηση ανέφερε ότι: «Ήταν επιλογή η πρώτη συνάντηση να γίνει με τους εκπροσώπους του πανεπιστημιακού κόσμου, γιατί ακριβώς πρέπει να υπογραμμίσουμε την έμφαση που δίνουμε ως Κυβέρνηση στην εκπαίδευση μέσα από μια ολιστική αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη και τις εγκύκλιες σπουδές αλλά και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την έρευνα».

Υπογράμμισε, επίσης ότι υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων και από τα προηγούμενα χρόνια και θα συνεχιστεί, όπως συνεργασία και με τα πανεπιστήμιά μας, τόσο με τα κρατικά όσο και με τα ιδιωτικά, διότι ακριβώς στις μέρες μας είναι πλέον ορατό, φαίνεται και από την προσέλευση ξένων φοιτητών, ότι η Κύπρος καθίσταται περιφερειακό κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Στο ίδιο πλαίσιο πρόσθεσε ότι πρέπει να δώσουμε -και αυτός είναι και ένας από τους άξονες συνεργασίας μας με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων- ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνοποίηση του τομέα αλλά και στην έρευνα. «Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση πάει μαζί με την έρευνα και στον χώρο της έρευνας έχουμε μεγάλα περιθώρια και στον πανεπιστημιακό τομέα αλλά και σε άλλους  εξειδικευμένους φορείς», ανέφερε ο κ. Προδρόμου.

Επισήμανε, επίσης, ότι η προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου φορέα για τα θέματα της έρευνας και της ψηφιακής οικονομίας, όπως υλοποιείται με την αναμενόμενη δημιουργία ενός Υφυπουργείου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Έρευνας και Καινοτομίας,  είναι στην ίδια κατεύθυνση.

Με τα πανεπιστήμιά μας, τόνισε ο Υπουργός Παιδείας,  «τα οποία διακρίνονται και για την ποιότητα των σπουδών και τη συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση αλλά και για το γεγονός ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των σπουδαστών τα τελευταία χρόνια,  στα οποία πολλά επενδύουμε και από τα οποία πολλά περιμένουμε- θα έχουμε διαρκή συνεργασία».

Ο κ. Προδρόμου κλείνοντας ανέφερε ότι: «Η Κυβέρνηση θα είναι αρωγός, θα λάβει όλα εκείνα τα μέτρα επιτελικού σχεδιασμού, για να έχουμε πραγματικά μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση αλλά και τον διάλογο, τη σχέση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και του πανεπιστημίου με την κοινωνία και με την οικονομία για τις ανάγκες που προέχουν στην Κύπρο αλλά και με την κοινωνία ευρύτερα, η οποία επωφελείται και της οποίας το πολιτιστικό, το μορφωτικό επίπεδο, η κουλτούρα μας γενικότερα, πολλά ήδη κερδίζει και περισσότερα περιμένει από τον πανεπιστημιακό κόσμο».\

Ο Γιώργος Δημoσθένους

Ο Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων, Γιώργος Δημοσθένους, ευχαρίστησε τον Υπουργό Παιδείας για αυτή την πρώτη συνάντηση και  είπε ότι ο κάθε πρύτανης είχε την ευκαιρία να θέσει τους δικούς του προβληματισμούς στο πλαίσιο αυτής της γνωριμίας.
«Με τον Υπουργό θα συναντηθούν ξανά στην επόμενη Σύνοδο Πρυτάνεων που θα γίνει εντός Ιανουαρίου, όπου όλα αυτά που σήμερα έχουν εγερθεί θα συζητηθούν διεξοδικά σε βάθος» είπε.
Ο κ. Δημοσθένους διαβεβαίωσε ότι ο στόχος της Συνόδου των Πρυτάνεων είναι η ποιότητα στην εκπαίδευση και την έρευνα, η εξωστρέφεια, η διεθνοποίηση και προσφορά στην κοινωνία και τους ανθρώπους του τόπου.
«Μέσα σε αυτό το τρίπτυχο δραστηριοτήτων των Πανεπιστημίων, νομίζω ότι είμαστε όλοι έτοιμοι να θέσουμε τις βάσεις της επόμενης πενταετίας, δεκαετίας, για την πορεία, την αναβάθμιση και τη σωστή παρουσία των πανεπιστημίων μας, όχι ως πανεπιστήμια της Κύπρου, αλλά ως πανεπιστήμια που καταγράφονται στο διεθνή χάρτη και η Κύπρος ως προορισμός ποιοτικών φοιτητών οι οποίοι θα αναδείξουν τον τόπο μας, πραγματικά όχι ως περιφερειακό, αλλά ως ένα διεθνές κέντρο ποιοτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης» κατέληξε.

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter555