Προδρόμου: Συμφωνία με το Πανεπ. Cambridge για πιστοποίηση της γνώσης της Αγγλικής στα δημόσια σχολεία


Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου προέβη σήμερα σε δηλώσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Πιλοτικού Προγράμματος Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας στο Δημόσιο Σχολείο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου ανέφερε: «Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της μόρφωσης είναι η πιστοποίηση των επιπέδων γνώσεως και κατάρτισης και γενικότερα η σύνδεση της εκπαίδευσης με την πιστοποίηση για το σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό αλλά και  εργασιακό περιβάλλον. Βεβαίως, αυτή η πολιτική ισχύει ακόμα περισσότερο όσον αφορά στην πιστοποίηση της γνώσης ξένων γλωσσών.

Είναι πολύ σημαντικό στην ενωμένη Ευρώπη, όπου οι πολίτες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, να εγκαθίστανται, να εργάζονται σε όλο τον χώρο της Ένωσης, να μπορούν ταυτόχρονα να πιστοποιούν τις δεξιότητες επικοινωνίας σε άλλες γλώσσες. Επομένως, μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)  είναι η παροχή όσο πιο πολλών ευκαιριών στους μαθητές και μαθήτριές μας στη δημόσια εκπαίδευση και βεβαίως θα επιδιώξουμε την πιστοποίηση του επιπέδου των γνώσεων, ξεκινώντας από τις ξένες γλώσσες.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο, για περαιτέρω αναβάθμιση της εκπαίδευσής μας και ανταποκρινόμενο σε αυτές τις σύγχρονες ανάγκες, έχει υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι η πιστοποίηση, η οποία είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, αφού θα είναι και μια γέφυρα που θα συνδέει τη μάθηση με τις πραγματικές ανάγκες των αποφοίτων των σχολείων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ΥΠΠΑΝ έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge και συγκεκριμένα σήμερα μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι, μετά από μελέτη του όλου εγχειρήματος και μετά από διαβουλεύσεις, έχουμε υπογράψει με το Πανεπιστήμιο του Cambridge -συγκεκριμένα με το Cambridge Assessment International Education, το Cambridge Assessment English και το British Council- μια συμφωνία για την πιστοποίηση της γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας στα δημόσια σχολεία. Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος ξεκινά από τον επόμενο μήνα, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Υπενθυμίζουμε ότι πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας μέσα στο σχολείο αποτελεί μια από τις εξαγγελίες στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ για τη σύναψη της συμφωνίας έχει ληφθεί Απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Νοεμβρίου 2018.

Όπως προνοεί αυτή η Συμφωνία, το Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Αγγλικής Γλώσσας θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά για ένα χρόνο, από τη σχολική χρονιά 2020-2021, σε Λύκεια όλων των επαρχιών της Κύπρου και θα περιλαμβάνει: συνεχείς επιμορφώσεις εκπαιδευτικών για αυτό το θέμα, διαγνωστική εξέταση (on-line) κατά τον Σεπτέμβριο σε παιδιά της Α’ τάξης Γυμνασίου και εξέταση PET (Β1) και IGCSE (Β2) για μαθητές και μαθήτριες της Α’ και  Γ’ τάξης Λυκείου αντίστοιχα.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής αυτό το σχολικό έτος, το Πανεπιστήμιο του Cambridge θα εκπονήσει μελέτη αξιολόγησής του Προγράμματος στη βάση των δεδομένων που θα προκύψουν.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος, οι μαθητές και μαθήτριες που θα λάβουν μέρος δεν θα επωμισθούν οποιοδήποτε κόστος για τις εξετάσεις, αφού αυτό θα καλυφθεί από το Κράτος.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, μετά την πιλοτική εφαρμογή και ανάλογα με τα αποτελέσματα, θα προχωρήσουμε στην κανονική εφαρμογή του προγράμματος, στη γενίκευση αυτού του σχεδίου, και θα μπορούμε να πιστοποιούμε τις γνώσεις που θα αποκτούν στην Αγγλική Γλώσσα τα παιδιά μέσα από το σχολείο, ούτως ώστε στη συνέχεια να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα πιστοποιητικά τόσο στην Κύπρο όσο και γενικότερα όπου βρεθούν, έχοντας κατοχυρώσει αυτά τα οποία κέρδισαν μέσα στο δημόσιο σχολείο.

Είναι κοινώς αντιληπτό ότι η πιστοποίηση, ειδικά της Αγγλικής Γλώσσας, είναι ένα καθολικά αποδεκτό διαβατήριο και ένα συχνά εντελώς απαραίτητο προσόν που θα διευκολύνει και τους αποφοίτους μας, αλλά και θα εμπλουτίσει, θα εμβαθύνει και θα δώσει κίνητρα και ένα πλαίσιο και στην ίδια την παιδαγωγική διαδικασία μέσα στα σχολεία. Θα είναι πολύ σημαντικό όταν θα ξέρουμε ότι, εκτός από το απολυτήριο που έχουμε για τις σπουδές στη Μέση Εκπαίδευση, οι μαθητές και μαθήτριές μας θα μπορούν να έχουν και κάποια έγκυρα και έγκριτα πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας», ανέφερε κλείνοντας ο Υπουργός Παιδείας.

Comments (1)

  1. Ελένη Χαλλούμα:
    Aug 25, 2020 at 12:28 PM

    Πολύ ωραία τα λέτε κ. Υπουργέ: «…να πιστοποιούμε τις γνώσεις που θα αποκτούν στην Αγγλική Γλώσσα τα παιδιά μέσα από το σχολείο…έχοντας κατοχυρώσει αυτά τα οποία κέρδισαν μέσα στο δημόσιο σχολείο», και σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σας! Πόσο σίγουρος όμως είστε ότι το δημόσιο σχολείο δεν θα καταντήσει να εξετάζει μέσω ενός ξένου οργανισμού (ξένων συμφερόντων) αυτά που οι μαθητές μας θα αναγκάζονται να μαθαίνουν στα φροντιστήρια (παραπαιδεία), μιας και η υφιστάμενη κατάσταση στο δημόσιο σχολείο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για ένα τέτοιο εγχείρημα; Εν τάχει αναφέρουμε τα δύο σημαντικότερα προβλήματα για την αποτελεσματική διδασκαλία, εκμάθηση και αξιολόγηση των Αγγλικών στο δημόσιο σχολείο της Κύπρου: τον ανεπαρκή χρόνο διδασκαλίας στην Μέση Εκπαίδευση και τη διδασκαλία του μαθήματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από μη προσοντούχους εκπαιδευτικούς. Στην περίπτωση που τα πιο πάνω, αλλά και άλλα προβλήματα δεν διορθωθούν, τότε φοβάμαι ότι θα χτίζετε κάστρα στην άμμο!


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


2378