Συνάντηση Υπουργού Παιδείας με την πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο


Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου είχε σήμερα συνάντηση με την Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Κύπρο κα Σαλίνα Γκρενέ-Καταλάνο.

Αφού ο Υπουργός καλωσόρισε την πρέσβειρα, έγινε μια πρώτη συνάντηση εργασίας με ανασκόπηση των ιδιαίτερα στενών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων του Υπουργού.

Εξετάστηκε το ενδεχόμενο υπογραφής ενός νέου διμερούς Μνημονίου Συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού και από τη γαλλική πλευρά εκφράστηκε υποστήριξη στην πρόθεση της Κύπρου να καταστεί πλήρες μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας.

Συζητήθηκε η θέση της γαλλικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου και η λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του Γαλλο-κυπριακού σχολείου, με αναφορά στην πιστοποίησή του ως έγκριτου εξεταστικού κέντρου Baccalauréat. Έγινε επίσης εκτενής αναφορά στις προοπτικές συνεργασίας στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της έρευνας και δόθηκε έμφαση στην ενθάρρυνση φοιτητών για σπουδές στη Γαλλία και την Κύπρο.

Σχετικά με την επικείμενη δημιουργία και λειτουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού στην Κύπρο, έγινε ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος και από τη γαλλική πλευρά εκφράστηκε ενδιαφέρον για στήριξη του εγχειρήματος και τυχόν παροχή τεχνικής βοήθειας. Συζητήθηκε ιδιαίτερα η συνεργασία σε θέματα διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς και η περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας Confluences που ξεκίνησε φέτος με συμμετοχή αριθμού φορέων από τις δυο χώρες και με κέντρο αναφοράς το Ινστιτούτο Κύπρου. Καταγράφηκαν επίσης ιδέες και προτάσεις για την ενδυνάμωση της συνεργασίας στον πολιτιστικό τομέα, τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και κοινών πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο και στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Εκφράστηκε ακόμη κοινή βούληση για συνεργασία και ανταλλαγών στο χώρο του αθλητισμού και των σπορ, με συνεννόηση για να εξετασθούν στη συνέχεια συγκεκριμένες εισηγήσεις και προτάσεις.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

564