Αποφάσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού ανακοίνωσε ο Προδρόμου


Αποφάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού μέσω ενός Προγράμματος ενίσχυσης του αλφαβητισμού ανακοίνωσε σήμερα σε Διάσκεψη Τύπου ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου .

Κατ’ αρχάς σημείωσε ότι διαχρονικά στις έρευνές διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένα ποσοστό στη Γ’ τάξη Δημοτικού που έχει ρίσκο αναλφαβητισμού στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι για την προηγούμενη σχολική χρονιά ήταν ένα ποσοστό γύρω στο 7% και στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά. Μεμονωμένα στα Ελληνικά το ποσοστό αυτό ήταν 13% και μόνο στα Μαθηματικά 12%.

Περίπου το ίδιο ποσοστό, σημείωσε, βρίσκουμε και στις μετρήσεις που γίνονται και για τη Στ’ τάξη του δημοτικού. Την τελευταία σχολική χρονιά, σημείωσε, ένα ποσοστό 5% είχαν ρίσκο αναλφαβητισμού και στα Μαθηματικά και στα Ελληνικά, ενώ μεμονωμένα στα Ελληνικά ήταν 11% και στα Μαθηματικά 9%.

Άρα, επισήμανε, χρειάζεται κάποια ενίσχυση/παρέμβαση για να συνεχίσουν τα παιδία τη σχολική τους σταδιοδρομία. Και βεβαίως μέσα από αυτή την προσπάθεια μας, ανέφερε, είναι που από αυτή τη σχολική χρονιά -και μετά ίσως το γενικεύσουμε- θα γίνεται μια διάγνωση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά από την Προδημοτική.

Συνέχισε αναφέροντας ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία και σε παιδία που παρουσιάζουν δυσκολίες επειδή εισήλθαν στο Δημοτικό σε ηλικία μικρότερη των 6 χρόνων.

Όσον αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται από το ΥΠΠΑΝ για το θέμα, ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι:

  • Ολοκληρώνεται την επόμενη σχολική χρονιά 2021-22 η αλλαγή ηλικίας εισδοχής στην Α΄ τάξη. Τα παιδιά θα εισέρχονται στο Δημοτικό σε ηλικία μεγαλύτερη των 6 ετών.
  • Εφαρμόζεται νέο πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.
  • Αρχίζει, με συνεργασία ακαδημαϊκών, πρόγραμμα έγκαιρου εντοπισμού παιδιών με ρίσκο αναλφαβητισμού από την Α΄ Δημοτικού.
  •  Παρέχονται πρόσθετες διδακτικές περίοδοι ενισχυτικής διδασκαλίας σε σχολεία με ψηλά ποσοστά παιδιών με ρίσκο αναλφαβητισμού.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι από τη σχολική χρονιά 2021 – 2022 θα έχουμε:

  • Ενισχυτική διδασκαλία με βοηθό εκπαιδευτικό στην τάξη σε 90 Δημοτικά σχολεία που θα συμμετέχουν στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.
  • Βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας των μαθημάτων των Ελληνικών και των Μαθηματικών.
  • Πρόταση για επέκταση της υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 ετών.
  • Παρακολούθηση της μαθησιακής πορείας κάθε παιδιού, από την Προδημοτική μέχρι το Λύκειο.

Τέλος, ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στον  Σχεδιασμό για την  Ομαλή Μετάβαση των Μαθητών/Μαθητριών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

Όπως σημείωσε έχει επανασυσταθεί στο Υπουργείο η διατμηματική Επιτροπή για την Ομαλή Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και θα υποβληθεί μέχρι τις 15 Μαρτίου το ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης που αφορά δράσεις τόσο για αυτή τη σχολική χρονιά όσο και για τη συνέχεια.

Αυτός ο σχεδιασμός αφορά τόσο την εξοικείωση των παιδιών με τις διαδικασίες του Γυμνασίου από τη χρονιά που θα είναι στην Στ΄ τάξη Δημοτικού, αφορά τους εκπαιδευτικούς και από τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης, αφορά όμως και τις μεθόδους και τα βιβλία που έχουμε, τα οποία όπου χρειάζεται θα πρέπει να προσαρμοστούν.

Συγκεκριμένα, η πρόταση που φιλοδοξούμε να εφαρμόσουμε, επισήμανε ο κ. Προδρόμου, είναι να έχουμε ένα μήνα προσαρμογής με παράλληλες εισηγήσεις για επαναλήψεις και άσκηση σε βασικές γνωστικές δεξιότητες. Θα συντρέξει, πρόσθεσε, και θα βοηθήσει τη μετάβαση η αξιολόγηση που θα γίνεται στην Στ΄ δημοτικού για να μετρήσουμε τον κίνδυνο του λειτουργικού αναλφαβητισμού  και βεβαίως θα πρέπει να γίνει παράλληλα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η οργανική συνεργασία εκπαιδευτικών από την Α’  Γυμνασίου και εκπαιδευτικών που διδάσκουν στη Στ΄ Δημοτικού.

Ο στόχος είναι -και ειδικά φέτος που έχουμε και τις επιδράσεις από την πανδημία- να φροντίσουμε ούτως ώστε στο χρονικό διάστημα που θα έχουμε, όπως θα γίνουν σε όλες τις βαθμίδες επαναλήψεις, στη Στ΄ Δημοτικού να διοργανωθεί καλύτερα η εξοικείωση με τον χώρο του Γυμνασίου με κοινές δράσεις ανάμεσα σε Δημοτικά και Γυμνάσια.

______________

Το κείμενο της παρουσίασης επισυνάπτεται
Comments (0)

Add a new comment:


Newsletter

512