Διαβουλεύσεις ΥΠΠΑΝ και ΤΕΠΑΚ για ανάπτυξη Τριτοβάθμιων Τουριστικών Ξενοδοχειακών Σπουδών


Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου ανέφερε σήμερα ότι  «στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη της πανεπιστημιακής, αλλά και της τριτοβάθμιας, επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαίδευσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες πρόταση για να ξεκινήσει διαβούλευση και συνεργασία του ΥΠΠΑΝ με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στον τομέα των τουριστικών/ξενοδοχειακών σπουδών και των επισιτιστικών τεχνών».

Συγκεκριμένα, μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από το ΤΕΠΑΚ, θα συζητήσουμε την ανάπτυξη των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του ΤΕΠΑΚ σε αυτό τον τομέα, σε συνδυασμό και με την καλύτερη αξιοποίηση του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου.

Ξεκινάμε διαβουλεύσεις με το ΤΕΠΑΚ και στη βάση κάποιων προκαταρκτικών προτάσεων που υπάρχουν ήδη, πιθανώς να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις για συνεργασία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

876