Προδρόμου: Πρόταση για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στη βάση τεσσάρων τομέων


*Τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Παιδείας με τη Γραμματεία της ΠΟΕΔ
* Με το τέλος των διακοπών του Πάσχα τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν κανονικά

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τη Γραμματεία της ΠΟΕΔ. Από πλευράς Υπουργείου συμμετείχε  ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Μάριος Στυλιανίδης.

O Υπουργός αφού ευχαρίστησε τη Γραμματεία της ΠΟΕΔ για τη συνεργασία εξέφρασε τις ευχές του με την ευκαιρία του Πάσχα, για υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Αντικείμενο της σημερινής συνάντησης ήταν η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού και του Εκπαιδευτικού Έργου και η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός νέου σχεδίου. «Στρατηγικός στόχος του Υπουργείου, αλλά και της Κυβέρνησης, είναι η εισαγωγή ενός πιο λειτουργικού, ρεαλιστικού και αποτελεσματικού σχεδίου αξιολόγησης και αυτό είναι κάτι που θα βελτιώσει την παρεχόμενη ποιότητα της εκπαίδευσης, θα ικανοποιήσει την ανάγκη λογοδοσίας του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος απέναντι στην κοινωνία, αλλά και τους όρους και τις συνθήκες υπηρεσίας και ανέλιξης των εκπαιδευτικών», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Στη συνέχεια υπενθύμισε ότι η πρόταση του Υπουργείου για την αξιολόγηση που παρουσιάζεται σήμερα βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε εκείνη που εκπονήθηκε από την ειδική Επιτροπή υπό την Προεδρία του Καθηγητή Κώστα Χρήστου, που λειτούργησε τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και σε άλλες προηγούμενες μελέτες.

Η πρόταση προνοεί αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στη βάση τεσσάρων τομέων: α. επαγγελματική γνώση / ανάπτυξη, β. διδακτική / επαγγελματική επάρκεια, γ. οργάνωση, διοίκηση, επικοινωνία, δ. γενική συμπεριφορά / δράση. Για κάθε τομέα προνοούνται μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια των οποίων η βαρύτητα θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Στην αξιολόγηση θα λαμβάνουν μέρος με διακριτό ρόλο τόσο οι επιθεωρήσεις όσο και η διεύθυνση του σχολείου, ενώ προτείνεται αριθμητική κλίμακα μέχρι το 100 ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια ακριβούς αποτύπωσης και διάκρισης. Μια πρόσθετη καινοτομία είναι η πρόταση για τη δυνατότητα εξέτασης ενστάσεων σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η τακτική και συντρέχουσα αξιολόγηση, η οποία θα ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας των εκπαιδευτικών, ενώ θα υπάρχει και ξεχωριστή διαδικασία αξιολόγησης και όσων υπηρετούν με σύμβαση ή ως αντικαταστάτες.

Συμφωνήθηκε ότι θα τεθεί μέσα στις επόμενες μέρες ένα προκαταρκτικό γραπτό κείμενο, προκειμένου να διατυπωθούν γραπτώς εισηγήσεις και τοποθέτηση επί της πρότασης από την πλευρά των εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Με την ευκαιρία και μετά από ερωτήματα που διατυπώθηκαν, ο Υπουργός ενημέρωσε ότι με το τέλος των διακοπών του Πάσχα τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν κανονικά, την ημέρα που λήγει μάλιστα και η εφαρμογή των έκτακτων μέτρων που ίσχυσαν το τελευταίο διάστημα, εφόσον δεν υπήρξε καμία διαφορετική απόφαση. Υπογράμμισε ωστόσο τη σημασία της συνεχούς τήρησης των μέτρων υγειονομικής προστασίας και υπενθύμισε την υποχρέωση των εκπαιδευτικών να προσέρχονται στα σχολεία με αρνητικό αποτέλεσμα σε διαγνωστικό έλεγχο αντιγόνου. Συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο να ισχύσει στο επόμενο διάστημα γενική ρύθμιση για κάποιου είδους ηλεκτρονικού «πράσινου πιστοποιητικού».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1984