Κονδύλι 100 εκ. ευρώ στο ΥΠΠΑΝ από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας


Συνολικά, με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, αξιοποιούνται για την περίοδο 2021-2026 κονδύλια ύψους 1,23 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό των 100 εκ. ευρώ για την εκπαίδευση του αύριο από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, απορροφά το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που επιτρέπει την επιτάχυνση της μεγάλης μεταρρύθμισης, η οποία θα μεταμορφώσει τα επόμενα χρόνια τα σχολεία, με επίκεντρο την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών μέσων στις σχολικές μονάδες ως επίσης και τη βιοκλιματική αναβάθμισή τους ώστε να καταστούν τα σχολεία «πράσινα».

Σε διάσκεψη Τύπου, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου δήλωσε ότι η Κυβέρνηση έχει καταθέσει εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προγράμματα που μας επιτρέπουν σήμερα να σχεδιάσουμε την Κύπρο του αύριο.
Συνολικά, με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, αξιοποιούνται για την περίοδο 2021-2026 κονδύλια ύψους 1,23 δισεκατομμύρια ευρώ.
Όπως είπε ο Υπουργός Παιδείας, οι τέσσερις μεταρρυθμίσεις και οι τρεις επενδυτικές δράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου για το Αύριο της εκπαίδευσης φτάνουν σε ύψος τα 96,9 εκατομμύρια ενώ, επιπλέον προστίθενται μια μεταρρύθμιση και μια επένδυση του Πανεπιστημίου Κύπρου, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Εξήγησε ότι «με τα έργα που εγκρίθηκαν το Υπουργείο μας μετέχει στον 2ο Άξονα της Ταχείας Μετάβασης σε Πράσινη Οικονομία (447,6 εκ. ευρώ για την Κύπρο) και στον 5ο Άξονα της Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Εκπαίδευσης και Ανθρώπινου Δυναμικού (με συνολικά 172,9 εκ. ευρώ για τη χώρα μας).

Τέσσερις μεταρρυθμίσεις συνολικού κόστους 39,2 εκ. ευρώ
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας έχει προγραμματίσει τέσσερις μεταρρυθμίσεις συνολικού κόστους 39,2 εκ. ευρώ και τρεις επενδυτικές δράσεις ύψους 57,7 εκ. ευρώ, τις οποίες ανέλυσε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ο Υπουργός Παιδείας.

Στην Ενότητα «Εκσυγχρονισμός του Εκπαιδευτικού Συστήματος – Αναβάθμιση και Ενίσχυση Δεξιοτήτων» τα έργα του ΥΠΠΑΝ φτάνουν σε ύψος 77,2 εκ., με τέσσερις μεταρρυθμίσεις και μια επενδυτική δράση.
 
Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν «στον ψηφιακό μετασχηματισμό σχολικών μονάδων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μηχανικής STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), 13,8 εκ. ευρώ, στην επέκταση δωρεάν προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 ετών, 12,2 εκ. ευρώ και στο νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Εργου και των Εκπαιδευτικών, 0,6 εκ. Ευρώ».

Στις μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνεται και η «αντιστοίχιση των δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, μέσα από ένα πρόγραμμα που αναπτύσσει η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και θα αφορά την καλύτερη προσαρμογή τόσο των πανεπιστημιακών σπουδών όσο και της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, με προϋπολογισμό 12,6 εκ. Ευρώ».

Σε αυτά τα τέσσερα μεταρρυθμιστικά σχέδια προστίθεται επενδυτική δράση ύψους 38 εκ. ευρώ με τη δημιουργία και κατασκευή δυο πρότυπων Τεχνικών Σχολών στη Λάρνακα και τη Λεμεσό, ενώ στην ενότητα για την Κοινωνική Ευημερία και Ενσωμάτωση έχει εγκριθεί και προωθείται η κατασκευή του Ειδικού Σχολείου Αποστόλου Λουκά και η αποκατάσταση εκείνου του Ερυθρού Σταυρού, με επένδυση ύψους 12,4 εκ. ευρώ.

Στην Ενότητα «Κλιματική Ουδετερότητα, Ενεργειακή Απόδοση και Διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συγκαταλέγεται η Ενεργειακή Αναβάθμιση 405 σχολικών κτηρίων με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, με δαπάνη 7,3 εκ. ευρώ».  

Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι «ειδικότερα, στα θέματα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των σχολικών μονάδων με κονδύλι 13,8 εκ. ευρώ θα καλυφθεί «η επιχορήγηση της αγοράς συσκευών τύπου ταμπλέτας για 7.500 μαθητές/μαθήτριες Δημοτικού (100 ευρώ ο καθένας) και αγοράς Η/Υ για 7.500 μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου (300 ευρώ ο καθένας), με συνολική δαπάνη 3 εκ. ευρώ».

 Πλήρης ψηφιακός εξοπλισμός και αναβάθμιση των αιθουσών διδασκαλίας 
Καλύπτεται και η εφαρμογή του σχεδιασμού που προωθείται από την αρχή αυτής της σχολικής χρονιάς για πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό και αναβάθμιση των αιθουσών διδασκαλίας παγκυπρίως, με πρόνοια ποσού 9 εκ. ευρώ ως επίσης μετασχηματισμός των Αναλυτικών Προγραμμάτων και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη ψηφιακών και δεξιοτήτων STEM, με δαπάνη 1,2 εκ. ευρώ.
 
Από το κονδύλι 13,8 εκ. ευρώ θα καταστεί δυνατή η επιμόρφωση και επαγγελματική στήριξη των εκπαιδευτικών σχετικά με την παιδαγωγική ενσωμάτωση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών και ψηφιακών δυνατοτήτων στη διδασκαλία και τη μάθηση. Για τον σκοπό αυτό αναμένεται να δαπανηθούν 600 χιλιάδες ευρώ.

Κλείνοντας την εισαγωγική του ομιλία αναφορικά με τα κονδύλια για την εκπαίδευση μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι «η συνεχής φροντίδα για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα συμπληρώνεται με την επένδυση σε ένα σύγχρονο και τεχνολογικά εξοπλισμένο σχολείο, αλλά και ένα πράσινο σχολείο που θα ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση και θα συμβάλλει στην πράσινη ισορροπία». 

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Ερωτηθείς εάν με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων θα επιχειρηθεί η παράλληλη εγκατάσταση και κλιματιστικών στα σχολεία εκείνα αλλά και ευρύτερα, ο Υπουργός Παιδείας απάντησε ότι τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι για παραγωγή με πράσινο τρόπο ηλεκτρικής ενέργειας και η μεγάλη ωφέλεια είναι ότι τα 405 σχολικά κτήρια θα είναι ενεργειακά αυτάρκη άρα θα έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

Πρόσθεσε ότι η αυτάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια, έμμεσα δημιουργεί τη δυνατότητα για άλλες εγκαταστάσεις, όπως είναι ο κλιματισμός, θέμα για το οποίο γίνεται ήδη μελέτη διότι το ζήτημα δεν είναι το κόστος, αλλά προϋπόθεση για να μιλήσουμε στην πράξη για κλιματισμό στα σχολεία, είναι η ηλεκτρολογική αναβάθμιση και προσαρμογή των ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων. Όπως είπε ο Πρόδρομος Προδρόμου, αυτό «δεν είναι απλό και δεν μπορεί να γίνει σε μερικές εβδομάδες ή μήνες είναι όμως ένα έργο, το οποίο εξελίσσεται στο Υπουργείο Παιδείας και θα πρέπει να εκτιμηθεί το κόστος του».

Καταλήγοντας, υπενθύμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχέδιο «Παιδεία» σε συνεργασία με την Ενεργειακή Αρχή Κύπρου με κονδύλια ευρωπαϊκά, στο πλαίσιο του οποίου, σχολεία θα τύχουν κτιριολογικής αναβάθμισης ούτως ώστε να βελτιωθούν βιοκλιματικά.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


773