Προδρόμου: Οι προκηρύξεις για αγορά υπηρεσιών δεν αποκλείουν οποιαδήποτε διαδικασία διαβουλεύσεων


Mε γραπτή δήλωσή του ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου για τα προγράμματα αγοράς υπηρεσιών του Υπουργείου, αναφέρει:

«Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) έχει προχωρήσει σε προκηρύξεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών σε προγράμματα που διοργανώνει για την κάλυψη πρόσθετων εκπαιδευτικών ή άλλων αναγκών επιμόρφωσης, διότι τα προγράμματα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν κανονικά προς όφελος των μαθητών και μαθητριών, όπως και άλλων ενδιαφερόμενων πολιτών.

Οι προκηρύξεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν αποκλείουν οποιαδήποτε διαδικασία διαβουλεύσεων. Αντίθετα θα επιτρέψουν σε όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον να παρέχουν υπηρεσίες και ταυτόχρονα στους ενδιαφερόμενους μαθητές/τριες και άλλους να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα, χωρίς αυτό να αποτρέπει τη διεξαγωγή όποιου διαλόγου κρίνεται ωφέλιμος».

 

 

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


1490