Προδρόμου, Κεραμέως συζήτησαν για συνεργασία στην αναθεώρηση των ΑΠ στα νέα ψηφιακά δεδομένα


 Συζήτησαν, επίσης, τρόπους συνέχισης και ενίσχυσης της υφιστάμενης συνεργασίας σε θέματα σχολικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

O Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου, συναντήθηκε την Τετάρτη, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Αθήνα, με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως. Στη συνάντηση συμμετείχαν και η Υφυπουργός Ζέττα Μακρή, αρμόδια για τα θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και ο Υφυπουργός κ. Άγγελο Συρίγος, αρμόδιος για  θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ανασκόπηση της προόδου στη συνεργασία μεταξύ των δυο υπουργείων στη βάση της ατζέντας που καταρτίστηκε κατά την προηγούμενη συνάντηση και ακολούθησε σχεδιασμός για τη συνεργασία, τις κοινές δράσεις και την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σε όλους τους κοινούς τομείς ενδιαφέροντος μέσα στο επόμενο διάστημα.

Οι δυο υπουργοί και οι υφυπουργοί αντάλλαξαν πληροφορίες και απόψεις σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων και των πανεπιστημίων στο πλαίσιο της πανδημίας και για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς.

Συζήτησαν, επίσης, τρόπους συνέχισης και ενίσχυσης της υφιστάμενης συνεργασίας σε θέματα σχολικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ανταλλαγής εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και ευρύτερα ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Ιδιαίτερη αναφορά και συνεννοήσεις έγιναν σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο της αναθεώρησης και αναπροσαρμογής των αναλυτικών προγραμμάτων στα νέα ψηφιακά δεδομένα και της αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Η υπουργός κα Κεραμέως ενημέρωσε τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τις καινοτομίες που εισάγονται στην Ελλάδα αναφορικά με τη χρήση πολλαπλών εγχειριδίων για τη διδασκαλία και ανταλλάγησαν απόψεις για την περαιτέρω συνεργασία σε θέματα σχολικών βιβλίων.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν επίσης το Μνημόνιο Συναντίληψης για ζητήματα Ελληνομάθειας, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής, καθώς και ευρύτερα για τη συνεργασία του ΥΠΠΑΝ με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τη συνάντηση απασχόλησε και το ενδεχόμενο συνομολόγησης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης, ενώ  άλλα θέματα συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι στην ημερήσια διάταξη πρόσθετης συνάντησης με τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Συρίγο.  

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
694