Προδρόμου - Συρίγος συζήτησαν στην Αθήνα για Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών


Έγινε επίσης συζήτηση αναφορικά με εισηγήσεις που κατατίθενται για ένα Ενιαίο Ακαδημαϊκό Χώρο Ελλάδας-Κύπρου.

O Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου είχε την Πέμπτη συνάντηση στην Αθήνα με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αρμόδιο για  θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Άγγελο Συρίγο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν οι πολύ στενές σχέσεις και η συνεργασία στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τους Κύπριους φοιτητές στην Ελλάδα και τους Ελλαδίτες φοιτητές στην Κύπρο.

Οι δυο υπουργοί εξέφρασαν τη θέληση για περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων στο επίπεδο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για την από κοινού αξιοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης και για την ενθάρρυνση διμερών διαπανεπιστημιακών συνεργασιών. Έγινε επίσης συζήτηση αναφορικά με εισηγήσεις που κατατίθενται για ένα Ενιαίο Ακαδημαϊκό Χώρο Ελλάδας-Κύπρου.

Τη συνάντηση απασχόλησε και το ενδεχόμενο συνομολόγησης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης και έγινε συνεννόηση ούτως ώστε το ζήτημα να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας και σε υπηρεσιακό επίπεδο.

Ο κ. Προδρόμου ευχαρίστησε τον Υφυπουργό για τη στενή συνεργασία και την επίλυση προβλημάτων που αντιμετώπισαν Κύπριοι φοιτητές σε σχέση με ειδικές συνθήκες που επικράτησαν με την πανδημία και συμφωνήθηκε να διατηρηθεί η γραμμή στενής συνεργασίας ανάμεσα στα δυο υπουργεία προκειμένου να αντιμετωπίζονται από κοινού θέματα που αφορούν είτε τους φοιτητές ένθεν και ένθεν είτε τη λειτουργία των πανεπιστημίων μας. 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


681