Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας για τη βιωματική εμπειρία παιδιών και εφήβων την περίοδο της πανδημίας


Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που αφορούσε στη διερεύνηση της βιωματικής εμπειρίας των παιδιών και των εφήβων από την πανδημία COVID-19. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από Επιστημονική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας διορίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας, υπό την προεδρία του Ανώτερου Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητή Κωνσταντίνου Ν. Φελλά. Τον συντονισμό της έρευνας είχε η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δρ Αθηνά Μιχαηλίδου.

Στη συνέντευξη Τύπου χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου και η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δρ Αθηνά Μιχαηλίδου. Ακολούθως, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Φελλάς προέβη στην παρουσίαση της έρευνας, ενώ η Προϊσταμένη της Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ) του Υπουργείου, δρ Ερνεστίνα Σισμάνη-Παπακώστα, παρουσίασε τις δράσεις της ΥΕΨ για τη διαχείριση της πανδημίας.

Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της εμπειρίας των παιδιών και των εφήβων κατά την περίοδο της πανδημίας. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι ήταν (α) να καταγραφούν τα βιώματα των παιδιών και των εφήβων, με έμφαση στις αντιλήψεις, στα συναισθήματα και στις αντιδράσεις τους, (β) να καταγραφούν οι ανάγκες των παιδιών και εφήβων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας, ολιστικά (ψυχοκοινωνικές, εκπαιδευτικές, κ.λπ.) και (γ) να καταγραφούν οι προσδοκίες τους αναφορικά με επιθυμητές παρεμβάσεις ενδυνάμωσης, όπως και να σχεδιαστεί, συνεργατικά με τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, σχετικό δομημένο πρόγραμμα.

Το ΥΠΠΑΝ, αξιοποιώντας τα ευρήματα της έρευνας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης πολιτικής του για ενδυνάμωση εκπαιδευτικών και στήριξη των μαθητών/τριών όλων των βαθμίδων σε περιόδους κρίσεων, έχει ήδη προσφέρει μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, για στελέχη της εκπαίδευσης, για γονείς/κηδεμόνες και για μαθητές/μαθήτριες, σε συνεργασία με τη δρα Ζωή-Δωροθέα Πανά, μέλος της Επιδημιολογικής Ομάδας του Υπουργείου Υγείας. Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου έχει προσφέρει επιμορφωτικές δράσεις και εκπαιδευτικό υλικό με σκοπό τη στήριξη μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, το ΥΠΠΑΝ έχει ήδη προγραμματίσει δράσεις για αντιμετώπιση κρίσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά την επόμενη χρονιά και περιλαμβάνουν πρόσθετες επιμορφωτικές δράσεις, παρεμβατικά προγράμματα και δράσεις στα σχολεία και εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού.

Επίσης, στη βάση των πορισμάτων της έρευνας:

(α) θα ενημερωθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου που πλαισιώνουν τους μαθητές και μαθήτριες: Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΥΕΨ), Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (ΟΑΠ) και Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ).

(β) θα ετοιμαστεί σχετικό υποστηρικτικό υλικό υπό την εποπτεία της ΥΕΨ, και

(γ) θα προσαρμοστεί η δραστηριότητα μιας πιλοτικής εφαρμογής για συμβουλευτική στήριξη που θα ξεκινήσει, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, αλλά, μετά από αξιολόγηση, θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία παγκυπρίως.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1222