Διορίστηκε 5μελής Επιτροπή για δημιουργία Αρχείου Εκπαιδευτικής Ιστορίας


Εφαρμόζοντας προηγούμενη απόφαση για τη δημιουργία Αρχείου Εκπαιδευτικής Ιστορίας, που θα εδρεύει στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία συγκέντρωσης, καταγραφής και ψηφιοποίησης ιστορικών αρχείων των σχολείων, ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους πιο κάτω:

  1. Δημήτρη Χαραλάμπους, Καθηγητή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  2. Νάσα Παταπίου, Ιστορικό-Ερευνήτρια, Ποιήτρια
  3. Μαρία Μιχαηλίδου – πρώην Επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης, Συγγραφέα
  4. Δημήτρη Ταλιαδώρο – Διευθυντή Λυκείου,  Ιστορικό
  5. Δημήτρη Μικελίδη – Πρώτο Λειτουργό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Συγγραφέα  

Η Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης θα προχωρήσει στα απαραίτητα διαβήματα και προετοιμασίες, ούτως ώστε να ξεκινήσει διαδικασία συγκέντρωσης, καταγραφής και ψηφιοποιήσης ιστορικών αρχείων των σχολείων.

Η συγκέντρωση, καταγραφή, και προστασία των ιστορικών αρχείων σχολικών μονάδων και Σχολικών Εφορειών αποτελεί μια αναγκαιότητα για τη διάσωση και αξιοποίηση πολύτιμου ιστορικού υλικού που αυτή τη στιγμή βρίσκεται διάσπαρτο και δεν τυγχάνει πάντοτε της απαιτούμενης προστασίας.

Σκοπός είναι, χρησιμοποιώντας και διαδικασίες ψηφιοποίησης, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να δημιουργήσει Αρχείο Εκπαιδευτικής Ιστορίας.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1317